Dohánění červencového výpadku dokonce předběhlo očekávání. "Pokud se v září nestane nic mimořádného, měl by čistý export přispět k meziročnímu růstu české ekonomiky za třetí kvartál podobně výrazným způsobem jako v druhém čtvrtletí," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

"Přesun dovolených v automobilkách ze srpna na červenec, vyšší počet pracovních dnů v srpnu a především úspěšnost tuzemských automobilek na evropském trhu. To jsou hlavní fakta, která stojí za zvýšením přebytku," dodal Petr Dufek z ČSOB.

Zahraniční obchod  v srpnu předčil odhady ekonomů

"Dobré výsledky byly ovlivněny jak faktem, že přibyly dva pracovní dny, tak výbornými výsledky v ostatních evropských zemích, na kterých je český vývoz závislý," potvrdila Monika Junicke z Raiffeisenbank. Podíl vývozu do zemí EU dosáhl v srpnu 83 %.

Na českém vývozu se nejvíce podílejí stroje a dopravní prostředky, které tvoří přes polovinu celkového exportu. Meziročně pak vývoz strojů a dopravních prostředků vzrostl o 29 % a přispěl ke zlepšení obchodní bilance o 15,4 miliardy Kč. Naopak chemické výrobky přispěly ke snížení obchodní bilance, zejména pak kvůli nízké ceně ropy a nerostných surovin, uvedla Junicke.

Sobíšek upozornil také na snižující se vývoz na Slovensko během letních měsíců. "Je ale zřejmě ještě brzy na hodnocení, zda za tímto vývojem stojí přechodné jevy, nebo systémová změna v tamní poptávce," dodal.

Export tuzemských firem se v srpnu zvýšil meziročně o 17,4 %, dovoz rostl o 10,5 %. Obchod Česka se zahraničím skončil v přebytku 13,8 miliardy korun, o rok dříve byl ve schodku 1,7 miliardy korun.