Zatím sílí i zahraniční poptávka, která umožňuje zvyšovat exportní výkonnost. Investiční aktivita oživila i ve složce „ostatní budovy a stavby“, kde doposud pokulhávala, takže roste bez výjimky ve všech základních kategoriích.

Spotřeba domácností vykazuje tempo růstu, jaké jsme viděli naposledy před deseti lety. Domácnosti těží z nominálního růstu mezd, jehož tempo je nejvyšší od roku 2008, jakož i z nízké inflace. Tato kombinace umožňuje domácnostem i při vyšším tempu spotřeby nemalou část svých příjmů ušetřit.

Konkrétní meziroční tempo růstu, 4,7 procent, nelze přeceňovat. Podobně jako v minulém kvartálu bylo ovlivněno očištěním o vliv rozdílného počtu pracovních dní. Přesnější pohled na ekonomiku tedy poskytne kumulace dvou kvartálů.

„Během nich přidala česká ekonomika meziročně mezi 3,5 a čtyřmi procenty, což je patrně tempo udržitelné v celém letošním roce. Pro příští rok nicméně počítáme s určitým zpomalením růstu vlivem oslabení zahraniční poptávky,“ říká hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Podle něj proto českou ekonomiku potáhne v roce 2018 převážně její domácí složka, což způsobí zhoršení bilance zahraničního obchodu a běžného účtu. Pravděpodobně se ale udrží solidní investiční aktivita, která mívá vyšší setrvačnost než další složky poptávky.

Dnešní údaje o HDP zvyšují pravděpodobnost, že se někteří centrální bankéři přikloní k dalšímu zpřísnění měnové politiky již tento měsíc.

„Mezičtvrtletní růst o 2,5 procent je opravdu mimořádný. Z dostupné časové řady od roku 1996 vyplývá, že jde o historicky nejvyšší mezikvartální hodnotu,“ uvedl ředitel odboru národních účtů Českého statistického úřadu Vladimír Kermiet.