V oblasti o celkové rozloze 4 300 hektarů zmapovali hlavní riziková místa, nyní odborná komise postupně posuzuje výsledky měření a stupeň možného ohrožení obyvatel. Následně navrhne pro jednotlivá místa nejvhodnější ochranná opatření. Sdělila to dnes mluvčí podniku Diamo Jana Dronská.

"Jednotlivé postupy řešení jsou závislé na hustotě zástavby, typu objektu, způsobu jeho užívání a především na konkrétní míře ohrožení stavby. Ochranná opatření rozdělujeme na pasivní a aktivní. Mezi pasivní patří například 92 nových metanoměrných čidel a 170 nových odplyňovacích vrtů," uvedl ředitel odštěpného závodu Odra podniku Diamo Josef Havelka.

Protimetanová opatření v elektrárně v Ostravě-Třebovicích

Mezi nejnáročnější dokončené akce patří podle Dronské soubor protimetanových opatření v elektrárně v Ostravě-Třebovicích. Odborníci tam nainstalovali odplyňovací systém s 18 čidly, dvěma odsávacími zařízeními a řadou odplyňovacích vrtů. "Nedávno jsme také schválili zabezpečení základní školy v Ostravě-Radvanicích, kde byly v blízkosti objektu naměřeny koncentrace až dvou procent metanu," uvedl specialista závodu Odra na protimetanová opatření Kamil Šperlín.

Jako hranice, která signalizuje možné nebezpečí, byla stanovena koncentrace půl procenta metanu v půdním vzduchu. Šperlín uvedl, že v radvanické škole byly nainstalovány například ventilátory, 21 snímačů metanu, izolovány podlahy a rekonstruována kanalizace.

Na systému opatření, která mají ochránit obyvatele ostravsko-karvinské aglomerace před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch, pracuje závod Odra už šest let. Na místech výstupů plynů jsou typické oplocené komínky, které mohou lidé běžně vidět i na řadě veřejných míst, v Ostravě například u Divadla Antonína Dvořáka v centru města nebo u obchodního a administrativního centra Nová Karolina.

Všechna opatření jsou pravidelně monitorována. "Na dispečink státního podniku Diamo na bývalém Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích je napojeno aktuálně celkem 538 čidel, obvykle instalovaných v kolektorech, ve sklepních prostorech objektů nebo na odplyňovacích komíncích. Dispečerské pracoviště funguje nepřetržitě," uvedla Dronská.