Sehnat pracovníky je v současné době velmi náročné. Pro úklidové služby to platí stejně jako v jiných oborech byznysu.

Uklízíte v obchodních střediscích i nemocnicích, hotelích i v průmyslových objektech. Byla těžká cesta dopracovat se k takovému rozsahu služeb?
V každém případě trvala asi 25 let. V jedné oblasti našeho trhu se vyprofilujete a pak vás osloví jiní zákazníci a jdete se učit něco nového. Je skutečně rozdíl 
v tom, jak se uklízí dejme tomu nákupní centrum nebo špičkový hotel, nemluvě o zdravotnickém zařízení.

Nevyžaduje se i v tomto oboru specializace?
Teď už ano a dost striktně. Nechtěl bych dnes začínat. V současnosti jsou už standardem veškerých výběrových řízení reference na obdobný druh úklidu, jaký zadavatel požaduje.

Uklízel jste v rámci podnikání někdy i sám?
Bez toho by rozjezd firmy nebyl myslitelný. V době prázdnin a dovolených jsem třeba ráno šel vyndat popelnice ke svozu, pak jsem uklidil sociální zařízení 
a chodby, odpoledne dodělal kanceláře. A obdobně i kolegové. Dodnes si také pamatuji čištění koberců.

Čím je specifická vaše činnost řekněme v létě?
Je to zejména zajišťování záskoků a náhrad během léta. Specifikem jsou také nárazové akce třeba okolo nečekaných povodní nebo naopak úklid po požárech.

Která oblast vaší činnosti je nejnáročnější, ať už z hlediska personálního, anebo technického vybavení?
Ve všeobecnosti tlak na profesionalitu personálu 
a používání úklidové techniky. Konkrétně je nejnáročnější úklid nemocnic. Na opravdu mravenčí detail je třeba dotáhnout práci při zajišťování komplexních úklidových služeb v hotelech.

Kde berete pracovníky? 
Jsou ceny úklidu i v rámci konkurenčního boje dostatečné na to, abyste slušně zaplatili zaměstnance?
To je věčný a nikdy nekončící boj. Využíváme všechny myslitelné způsoby náboru. Snažíme se posté 
a prvé vysvětlovat tu jednoduchou pravdu, že 
i dobře vykonaný úklid má svoji cenu, svou hodnotu. 
V poslední době se nám například aktivizoval stát, jednak křivením trhu ve smyslu všemožných dotací, jednak teď už třetím rokem určováním stále vyšší úrovně minimální mzdy.
Nechci zvěstmi o zdražování poskytovaných služeb kazit Vánoce sobě ani jiným, proto se snažím upozorňovat naše zákazníky na tuto skutečnost již nyní. Tedy ještě před podzimním obdobím, kdy se vytvářejí rozpočty na příští rok.

Koho zaměstnáváte a jakými formami?
Příležitost zaměstnat se 
u nás má každý, kdo smí legálně pracovat na území České republiky. Stav je však takový, že pracovních sil se podnikům nedostává. Ne všichni si to uvědomují, zažívám takřka každý týden tlak na cenu v kombinaci se zvyšováním úrovně poskytovaných služeb. Je to leckdy až komické, že manažer výrobního závodu nemůže sám sehnat hned několik profesí, ale na nás tlačí. 
Máme i studenty či cizince.

Prakticky všude se zdůrazňuje ekologie. V čem je to aktuální pro vás?
Vše začalo bezpečnostními listy 
a atesty jednotlivých přípravků, dnes se tento tlak přesouvá na celou činnost úklidové firmy, do všech procesů. Již řadu let je pro nás absolutním standardem norma ISO 14001, která se týká ochrany životního prostředí.

Které metody se vám osvědčily při řízení?
Delegování pravomocí 
a důvěra.

Jakými způsoby kontrolujete odvedenou práci? Míváte 
i reklamace?
Tomu se při práci s lidmi nevyhnete. Proto jsme zavedli třístupňový systém kontroly pro zachycení nedostatků na co nejnižší úrovni, nejlépe hned na předmětném pracovišti. Systém působí zároveň jako síto, a tak mohu říci, že asi 
o 99 procentech případů se jako vrcholoví manažeři vůbec nedozvíme.

Co si myslíte o současném ekonomickém prostředí 
v Česku?
Současná situace se vyznačuje značnou regulací, byrokratickou zátěží, deformováním trhu ve formě dotací a v neposlední řadě nepředvídatelností, zejména právního prostředí.
Vláda se snaží o co největší kontrolu, což lze interpretovat jako pokus sebrat lidem co nejvíce prostředků, aby měla na různé rozhazovačné vize. Omezuje a reguluje cokoli, od hotovostních plateb až po vymýšlení nových a nových zákonů.
Desetitisíce lidí je nepřetržitě odposloucháváno ze strany státních institucí. Prostě vláda dělá vše pro totální kontrolu nejen finančních toků, ale nás jako svéprávných občanů.

Narážíte na byrokracii?
Nejzajímavější je, že experimenty končí někde na střední úrovni. Regulace se týká z 90 procent těch, co vytváří skutečné hodnoty, což jsou malí a střední podnikatelé, zato se minimálně dotýká těch, co mohou za 90 procent problémů a afér. Každý pekař, tesař, opravář bude vězet po krk v papírech, zatímco například banky, které způsobily krizi roku 2008, mohou navzdory regulaci nadále hazardovat.

Ing. Jiří Jeníček stál 
v roce 1991 u zrodu zájmového sdružení fyzických osob, z něhož vznikla v roce 2008 akciová společnost RPM Service. Dnes je členem jejího představenstva. 
Společnost sídlí v Praze, ovšem má celostátní působnost. Patří mezi největší úklidové firmy 
v tuzemsku. Zaměstnává více než dva tisíce osob. Má asi 460 zákazníků.

Autor textu: JOZEF GÁFRIK