Od 20. listopadu bude navíc možné po dobu 14 dnů darovat potraviny i prostřednictvím on-line nákupu. Sbírka potravin se od letošního roku koná vždy dvakrát ročně a je celorepublikově organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru. Na to, komu pomáhá a jaké se očekávají výsledky jsme se zeptali Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Každý Čech ročně vyhodí okolo 80 kilogramů potravin za rok. To je ohromné číslo.
Musím se nás, Čechů, zastat, protože patříme v EU mezi top pět nejméně plýtvajících. Třeba takoví Nizozemci vyhodí do koše ročně 541 kilogramů potravin. V rámci EU činí množství vyhozených potravin více než 88 milionů kilogramů. Evropský parlament si proto stanovil cíl snížit potravinový odpad do roku 2030 o polovinu. Napomoci by tomu měla chystaná legislativa upravující darování potravin. Ale to neznamená, že máme být s dnešním stavem spokojeni. Jsem proto rád, že se členské obchodní řetězce našeho svazu o řešení tohoto problému tak intenzivně zasazují. Jedním z důkazů je, že letos bude Sbírka potravin z pohledu počtu zapojených prodejen největší. Ale dělají toho mnohem víc.

Jaká skupina lidí jsou podle vás největší plýtvači?
To je obtížné říct. Dám jeden příklad za všechny. Podle statistik vyhodí děti, žáci a studenti v tuzemských školních jídelnách ročně až 48 tisíc tun jídla, což je v přepočtu zhruba 238 tun každý den. Určitě je zapotřebí v této souvislosti osvěta do škol a dalších podobných zařízení, aby si děti a mladí lidé uvědomili vážnost tohoto problému.

Ne pro všechny je plná lednice samozřejmostí. Komu přesně Sbírka potravin pomáhá?
I když podle Českého statistického úřadu patří Česká republika v EU ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, přesto se nemalá část občanů nachází pod hranicí chudoby anebo je jí bezprostředně ohrožena. A navíc do hry vstupuje i takzvaný „skrytý hlad“, který znamená ohrožení nedostatkem výživově cenných prvků a vitaminů. Je nebezpečný zejména pro ty, kteří nemají dostatek potravin bohatých na zeleninu a maso. Nejnebezpečnější je pro děti do dvou let. I proto se pomoc hodně orientuje na matky samoživitelky, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, ale nezapomíná se ani na seniory, handicapované či lidi bez domova a v nouzi.

Tato akce se koná už sedmým rokem. Lze vyčíslit, kolika lidem se díky ní dostalo pomoci?
Poprvé se potraviny u nás sbíraly na podzim 2013. Během dosavadních ročníků se vybralo celkem 1625 tun trvanlivých potravin a drogistického zboží. To je jako bychom pozvali na oběd celou třetinu všech občanů České republiky. Ano, z tohoto množství lze připravit více než 3,3 mil. porcí jídla. Do sbírky se přitom zapojují nejenom individuální dárci, ale i firmy – a to buď jako sběrná místa, nebo přímo samy potraviny darují.

Popište, jaká je cesta darovaného zboží. Jakým způsobem se dostane až k těm, kteří ho potřebují?
V den „D“ jsou připraveny napříč republikou řádově stovky prodejen, kde zákazníci prostřednictvím svých nákupů mohou darovat vybrané potraviny a drogistické zboží. Vše přebírají zapojení dobrovolníci, většinou z odběratelských organizací, kteří je roztřídí a zabalí. Následně zboží putuje do patnácti regionálních potravinových bank. Potraviny jsou ve skladech bank roztříděné a postupně odvážené do více než 700 neziskových organizací s přímým kontaktem na příjemce darů. Jejich cesta je proto krátká a na místo určení se dostanou ve chvíli, kdy jsou potřeba, nejdéle do 48 hodin od nákupu.

Listopadová sbírka je letos vlastně už druhou v pořadí, první kolo se uskutečnilo na jaře. Jak bylo úspěšné?
V rámci jarního kola se podařilo vybrat téměř 260 tun potravin, ze kterých lze připravit více než půl milionu porcí jídla, a k tomu bezmála 27 tun drogistického zboží. K myšlence pomoci lidem v nouzi se pravidelně hlásí velké obchodní řetězce, které jsou členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Vedle účasti v pravidelných sbírkách potravin věnují řetězce potravinovým bankám zboží průběžně po celý rok, dobrovolně poskytují své logistické kapacity a pomáhají při organizaci i řízení těchto projektů.

Letošní novinkou je darování potravin on-line.
Do charitativní akce se letos na podzim po jarní premiéře nově zapojily e-shopy Tesco nebo Rohlik.cz, kde mohou zákazníci darovat potraviny a drogerii na dobročinné účely od 20. listopadu do 3. prosince. Lidé mohou v on-line sbírce pod příslušnou částkou darovat balíček zboží, které klienti potravinových bank nejvíce potřebují, jako jsou luštěniny, konzervy, základní hygienické potřeby a výživu pro nejmenší.

O které zboží je největší zájem?
Největší upotřebení naleznou konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie.

Máte radu, jak množství vyhazovaných potravin zredukovat?
Důležité je, aby každý začal u sebe a držel se několik zásad. Chodil do obchodu s nákupním seznamem, nezkonzumované potraviny zamrazil, dbal na jejich správné skladování, při konzumaci jídla v restauraci si zkusme říct o menší porci, pokud nejsme velcí jedlíci. A pak mysleme na darování trvanlivých nebo dosud nezkažených potravin charitě.