Od 20. listopadu bude navíc možné po dobu 14 dnů darovat potraviny i prostřednictvím on-line nákupu. Sbírka potravin se od letošního roku koná vždy dvakrát ročně a je celorepublikově organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru. Na to, komu pomáhá a jaké se očekávají výsledky jsme se zeptali Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Každý Čech ročně vyhodí okolo 80 kilogramů potravin za rok. To je ohromné číslo.
Musím se nás, Čechů, zastat, protože patříme v EU mezi top pět nejméně plýtvajících. Třeba takoví Nizozemci vyhodí do koše ročně 541 kilogramů potravin. V rámci EU činí množství vyhozených potravin více než 88 milionů kilogramů. Evropský parlament si proto stanovil cíl snížit potravinový odpad do roku 2030 o polovinu. Napomoci by tomu měla chystaná legislativa upravující darování potravin. Ale to neznamená, že máme být s dnešním stavem spokojeni. Jsem proto rád, že se členské obchodní řetězce našeho svazu o řešení tohoto problému tak intenzivně zasazují. Jedním z důkazů je, že letos bude Sbírka potravin z pohledu počtu zapojených prodejen největší. Ale dělají toho mnohem víc.

Československé dukáty z let 1923-1938.
Banka plánuje 36 emisí pamětních mincí a bankovek, vydá i dukáty

Jaká skupina lidí jsou podle vás největší plýtvači?
To je obtížné říct. Dám jeden příklad za všechny. Podle statistik vyhodí děti, žáci a studenti v tuzemských školních jídelnách ročně až 48 tisíc tun jídla, což je v přepočtu zhruba 238 tun každý den. Určitě je zapotřebí v této souvislosti osvěta do škol a dalších podobných zařízení, aby si děti a mladí lidé uvědomili vážnost tohoto problému.

Ne pro všechny je plná lednice samozřejmostí. Komu přesně Sbírka potravin pomáhá?
I když podle Českého statistického úřadu patří Česká republika v EU ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, přesto se nemalá část občanů nachází pod hranicí chudoby anebo je jí bezprostředně ohrožena. A navíc do hry vstupuje i takzvaný „skrytý hlad“, který znamená ohrožení nedostatkem výživově cenných prvků a vitaminů. Je nebezpečný zejména pro ty, kteří nemají dostatek potravin bohatých na zeleninu a maso. Nejnebezpečnější je pro děti do dvou let. I proto se pomoc hodně orientuje na matky samoživitelky, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, ale nezapomíná se ani na seniory, handicapované či lidi bez domova a v nouzi.

Tato akce se koná už sedmým rokem. Lze vyčíslit, kolika lidem se díky ní dostalo pomoci?
Poprvé se potraviny u nás sbíraly na podzim 2013. Během dosavadních ročníků se vybralo celkem 1625 tun trvanlivých potravin a drogistického zboží. To je jako bychom pozvali na oběd celou třetinu všech občanů České republiky. Ano, z tohoto množství lze připravit více než 3,3 mil. porcí jídla. Do sbírky se přitom zapojují nejenom individuální dárci, ale i firmy – a to buď jako sběrná místa, nebo přímo samy potraviny darují.

Žižkovský televizní vysílač.
Na DVB-T2 je připravena více než polovina domácností

Popište, jaká je cesta darovaného zboží. Jakým způsobem se dostane až k těm, kteří ho potřebují?
V den „D“ jsou připraveny napříč republikou řádově stovky prodejen, kde zákazníci prostřednictvím svých nákupů mohou darovat vybrané potraviny a drogistické zboží. Vše přebírají zapojení dobrovolníci, většinou z odběratelských organizací, kteří je roztřídí a zabalí. Následně zboží putuje do patnácti regionálních potravinových bank. Potraviny jsou ve skladech bank roztříděné a postupně odvážené do více než 700 neziskových organizací s přímým kontaktem na příjemce darů. Jejich cesta je proto krátká a na místo určení se dostanou ve chvíli, kdy jsou potřeba, nejdéle do 48 hodin od nákupu.

Listopadová sbírka je letos vlastně už druhou v pořadí, první kolo se uskutečnilo na jaře. Jak bylo úspěšné?
V rámci jarního kola se podařilo vybrat téměř 260 tun potravin, ze kterých lze připravit více než půl milionu porcí jídla, a k tomu bezmála 27 tun drogistického zboží. K myšlence pomoci lidem v nouzi se pravidelně hlásí velké obchodní řetězce, které jsou členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Vedle účasti v pravidelných sbírkách potravin věnují řetězce potravinovým bankám zboží průběžně po celý rok, dobrovolně poskytují své logistické kapacity a pomáhají při organizaci i řízení těchto projektů.

Letošní novinkou je darování potravin on-line.
Do charitativní akce se letos na podzim po jarní premiéře nově zapojily e-shopy Tesco nebo Rohlik.cz, kde mohou zákazníci darovat potraviny a drogerii na dobročinné účely od 20. listopadu do 3. prosince. Lidé mohou v on-line sbírce pod příslušnou částkou darovat balíček zboží, které klienti potravinových bank nejvíce potřebují, jako jsou luštěniny, konzervy, základní hygienické potřeby a výživu pro nejmenší.

Ilustrační snímek
Druhý život pro odpad. Firma vyvinula asfaltovou příměs z recyklovaných fólií

O které zboží je největší zájem?
Největší upotřebení naleznou konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie.

Máte radu, jak množství vyhazovaných potravin zredukovat?
Důležité je, aby každý začal u sebe a držel se několik zásad. Chodil do obchodu s nákupním seznamem, nezkonzumované potraviny zamrazil, dbal na jejich správné skladování, při konzumaci jídla v restauraci si zkusme říct o menší porci, pokud nejsme velcí jedlíci. A pak mysleme na darování trvanlivých nebo dosud nezkažených potravin charitě.