Nikdy nemůžete mít vše dokonale pod kontrolou. Pračka, která vytopí pár pater pod sebou, vaše děti způsobí dopravní nehodu, při jízdě na sjezdovce nechtěně někoho srazíte… Škody způsobené druhým na zdraví i majetku mohou být závratné. Podle zákona každý ručí za sebe, svou domácnost, její členy, majetek, ale třeba i zvířata.

Neštěstí nechodí po horách! Buďte připraveni, pojistěte se ještě dnes.

Při výběru pojištění hmotné odpovědnosti je nutné v základu rozlišovat dva typy pojištění. První pojištění je pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání, které má svá vlastní specifika, tím druhým je pak pojištění hmotné odpovědnosti v rámci občanského soužití.

„Správně nastavená pojistná smlouva hmotné odpovědnosti vám pak kryje škody způsobené běžným provozem domácnosti, jejich členů, ale třeba i rizika spojená s údržbou nemovitostí. Ty případy, kdy dochází k plnění jsou různorodé. Pojišťovna plní třeba už ve chvíli, kdy vaše děti na pískovišti rozbijí druhým dětem brýle,“ vysvětluje finanční poradkyně společnosti Partners Dana Míchalová.

Ilustrační foto
Jak ochránit svůj domov? Jedině vhodnou pojistkou!

Podle ní jednoznačným trendem u pojištění odpovědnosti je zvyšování pojistných limitů. Pojištění hmotné odpovědnosti lze uzavřít samostatně nebo i v rámci pojištění nemovitosti či domácnosti, což má výhodu nižších nákladů na uzavření jedné pojistné smlouvy. Při výběru pojištění je vždy nutné věnovat velkou pozornost tomu, aby pojistná smlouva v dostatečné výši kryla skutečná rizika, která mohou v běžném životě nastat.

I v případě pojištění hmotné odpovědnosti vyžaduje většina pojišťoven finanční spoluúčast na pojistné události. Její výše má jeden ze zásadních vlivů na cenu pojištění – čím nižší spoluúčast, tím vyšší cena pojištění. Velice důležité jsou ale i limity plnění. Ty bývají nastaveny různě vysoké pro škody na majetku, na zdraví nebo finanční škody. Dobře nastavená smlouva s odpovídajícími limity na hlavní rizika stojí až tisíc korun ročně. Pozor: Pojištění hmotné odpovědnosti automaticky nevztahuje i na vznik škody na vypůjčených věcí.

Pojištění majetku. Ilustrační foto.
Správně nastavené pojištění majetku ochrání vaši domácnost. Pomůžeme s výběrem