U pojištění je to už jednou tak. Kvalitu smlouvy prověří až pojistná událost. V „lepším“ případě člověk zjistí, že domluvená výše náhrady nepokryje celou škodu, v tom horším se dozví, že na danou situaci se smlouva vůbec nevztahuje.

Při výběru majetkového pojištění je především nutné důkladně zvážit druhy rizika, proti kterým se chce člověk chránit. Dejte si záležet na dostatečné výši pojistného plnění (tedy peněz, které dostanete, kdyby se něco stalo) a zajímejte se také o asistenční služby. Ty jsou solí moderního pojištění.

Vybrané pojištění si dnes zájemce může doplnit o celou řadu dodatečných služeb, kterým se říká „připojištění“. To není zbytečný luxus, v nepříznivé situaci se totiž mění v užitečného pomocníka, jakkoli se na začátku mohou zdát nadbytečné. Takové je například připojištění potřeby pořídit si bezbariérové bydlení nebo ztrátu nájmu u domů, které se v důsledku živelní škody stanou neobyvatelnými. Pojišťovna pak hradí nájem až do částky, kterou by majitel získal, kdyby se nic nestalo.

Pomoc s úklidem bytu

Pokud jde o asistenční služby, základem je nouzová pomoc. Může jít o zabouchnuté dveře nebo prasklý vodovod.

„Nadstandardní služba tohoto druhu pak obsahuje také právní, počítačovou a osobní asistenci. Právo je v současnosti všudypřítomné, takže advokát po boku se hodí. Další typ asistence zase pomůže při úniku údajů z počítače, zatímco předmětem osobní asistence je například pomoc s úklidem domácnosti při nemoci či úrazu,“ uvádí mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Řada lidí už pojistnou smlouvu uzavřela před mnoha lety, takže leží nedotčená někde v zásuvce. Jak se říká, jsme jen lidé. Jenže čas nestojí a mezitím se hodnota chráněného majetku změnila. Mohlo jít o obnovu bytu nebo přebudování chaty na plnohodnotný objekt. „Neměli bychom zapomínat na to, že pojistné smlouvy je dobré čas od času doplnit. Důvodem může být rekonstrukce, výměna nábytku či nákup nových spotřebičů, které zvyšují hodnotu majetku a nemovitosti,“ radí Ivana Buriánková.

Když jde o život

Víte, že…?
* Pouze 12 procent úmrtí způsobí úraz, až 88 procent jich připadá na nemoci.

* Pouze šest procent případů invalidity je způsobeno úrazem, na 94 procentech se podepisuje nemoc.

* Pouze devět procent lidí je hospitalizováno z důvodu úrazu, zbylých 91 procent pak z důvodu nemoci.

* Pouze 12 procent zaměstnanců je v pracovní neschop-nosti z důvodu úrazu, ale až 88 procent kvůli nemoci.

Od životního pojištění lidé očekávají jistotu, že při vážné nemoci nebo úrazu nebudou bojovat navíc ještě i s nedostatkem financí. Tyto situace s sebou totiž přinášejí i ztrátu příjmu a náklady na léčbu. Potřeba se snadno vyhoupne i nad hranici několika statisíců korun. Podobné výdaje lze hradit ze životní pojistky.

Jak připomíná Česká asociace pojišťoven, pojistná ochrana má být komplexní. Proto její odborníci radí myslet jak na úrazové pojištění, tak na závažná onemocnění, která jsou mnohem častější.

Názory na problematiku výše pojistné částky jsou různé a různé jsou i výdělečné možnosti. V zásadě však platí, že při úmrtí pojištěné osoby by náhrada měla být taková, aby kryla výpadek příjmu alespoň v prvním roce po úmrtí. To dává rodině šanci lépe zvládnout těžkou situaci, aniž by se zabývala ještě i existenčními problémy. Zde jde hlavně o splácení hypotéky a jiných úvěrů.