„Zájem je individuální a většina zájemců o pojištění má zájem o rizika vyplývající z rakoviny, kterou statistiky jasně potvrzují, jako důvod mnoha úmrtí a invalidity. Jenom samotné riziko rakoviny nelze pojistit, nelze tedy ani určit cenu a porovnat s ostatními riziky, která jsou obsaženy v jednom pojistném balíčku. I tak ale lze říci, že riziko rakoviny je nejsnáze představitelné a je hlavním impulsem ke sjednání pojištění,“ říká finanční poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek.

Ilustrační foto.
Neschopnost splácet úvěry ze zdravotních důvodů řeší životní pojištění

Zabezpečte svou rodinu proti nepřízni osudu. Poradíme vám, jak.

Připojištění vážných nemocí funguje tak, že pojišťovna vyplácí pojistnou částku, jakmile je nemoc diagnostikována bez ohledu na budoucí léčbu a její úspěšnost. Vyplacením pojistné částky připojištění zaniká. Důležité je také vědět, pojišťovny člověka pojistí pouze pro případ náhodných událostí a událostí, které nelze předvídat. Nevyplatí se zatajovat informace o zdravotním stavu. Pojišťovna pojistnou smlouvu s klientem uzavře, ale v případě, že při šetření pojistné události vyplynou na povrch zamlčené informace, zkrátí nebo může i docela odmítnout cokoli platit.

„I proto je potřeba například lékařská prohlídka v případě vysokých pojistných částek. Vždy se vyplňuje zdravotní dotazník a je jenom na klientovi, jaké skutečnosti uvede. Pokud na něco zapomene nebo záměrně neuvede, může to mít následky v budoucnu, takové pojištění tedy postrádá smysl,“ dodává Lukáš Urbánek.

Přidejte si do smlouvy i pojištění invalidity

U některých připojištění platí pojistná ochrana okamžitě (většinou úrazy). U nemocí může být čekací doba v řádech měsíců, protože pojišťovna se chrání před případnými pojistnými podvody. U připojištění závažných nemocí ale pojišťovny většinou vyplácejí jednorázovou částku po splnění podmínek vyplývajících z dané pojistné smlouvy.

Svou pojistnou smlouvu, která obsahuje pojištění proti závažné nemoci, je podle odborníků vhodné doplnit i připojištěním proti riziku pracovní neschopnosti. Při dlouhém trvání pojišťovny umí peníze vyplácet i zálohově.

Od věci není přidat do smlouvy i pojištění invalidity, u něhož je plnění navázáno na přiznání invalidní penze od státu. V tomto případě pojišťovny vyplácejí jednorázovou pojistnou částku, která může být případně i rozdělena do dvou částí, částce při přiznání a částce po určité době, pokud invalidita i nadále trvá. Možností je i výplata měsíční či roční penze. Záleží na tom, co je sjednáno v pojistné smlouvě.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.

Cestovní pojištění. Ilustrační foto.
Pozor na výluky u cestovního pojištění! Můžou vás přijít draho