Klientka finančního poradce společnosti Partners Vladimíra Weisse, která pracovala jako manažerka v nadnárodní korporaci s příjmem kolem 70 tisíc korun měsíčně, bojovala dva roky s nemocí a podlehla ji. První rok nemoci pobírala nemocenskou a domácnost fungovala z finančních rezerv, kterou si rodina klientky systematicky tvořila osm let.

Hledáte kvalitní životní pojištění? Nezávazně vám poradíme.

„Po roce byla klientce přiznána invalidita třetího stupně, kterou měla pojištěnou, a rodina dostala první pojistné plnění ve výši 2 900 000 korun. Když klientka zemřela, pojišťovna vyplatila pojistné plnění za úmrtí ve výši 2 000 000 korun. Život matce šestiletého syna to nevrátí, ale jedná se o dobrý příklad, kdy správně sjednané životní pojištění zafunguje, jak mělo,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Ten také dodává, že klientce pojišťovna proplatila i roční rentu ve výši 72 000 korun roční rentu za invaliditu 3. stupně.

Jeho klientka také rok pobírala nemocenskou 25 000 korun měsíčně, druhý rok pak invalidní důchod ve výši 18 000 korun měsíčně. Rodina klientky si byla zvyklá podle něj odkládat přibližně 25 procent z příjmu.

Správně nastavená smlouva

Správné nastavení pojistné smlouvy je důležité ze dvou důvodů. Tím prvním je volba krytí správných rizik, která vychází ze životní situace klienta, tím druhým pak zvolení si správných výšek pojistného krytí. Tedy částek, které pojišťovna bude muset vyplatit, když dojde k pojistné události.

Ilustrace bydlení a stavby bytových domů.
Nejčastější omyly při pojištění budov a domácností. Na co si dát pozor?

Před každým uzavřením pojistné smlouvy by se měl klient pojišťovny nejdříve zorientovat v typech rizik, kvůli kterým si životní pojištění sjednává. Nejdůležitějšími jsou riziko smrti, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků úrazem nebo riziko pracovní neschopnosti. Například u pojištění invalidity se lidem v produktivním věku mladším 40 let doporučuje zvážit částku v rozmezí podle finančních možností od jednoho do tří milionů korun.

„Absolutním základem by mělo být pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin a pojištění takzvaných velkých rizik – invalidita, závažná onemocnění a trvalé následky úrazu,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny MetLife Tereza Kuželová.

Zdůrazňuje, že primárním účelem životního pojištění je zabezpečit příjmy rodiny a pomoci zachovat její životní standard pro případ, že se s pojištěným něco stane.

Pojistné částky

Požadavky na pojistné částky podle ní proto většinou rostou s narozením dětí či pořízením nového bydlení, a naopak mohou poklesnout třeba v okamžiku, kdy už jsou děti velké a starají se samy o sebe, úvěr na bydlení je splacený a tak podobně.

Doplňková pojištění k úmrtí či invaliditě jsou ke zvážení. Jde o individuální záležitost. Zpravidla rozhoduje postoj klienta k riziku, finanční možnosti, výše rezerv a majetku, rodinné zázemí klienta, pasivní příjmy, jako je třeba nájemné, dividendy, úrokové výnosy, příjem partnera a podobně.

„Optimální částka v případě pojištění rizika smrti u živitele rodiny by měla odpovídat alespoň třem až pěti ročním příjmům. Například ten, kdo vydělává 25 tisíc korun čistého měsíčně, by měl uvažovat o částce alespoň v rozmezí 900 tisíc - 1,5 milionu korun. Čím více závazků a závislých členů rodiny klient má, tím vyšší částku by měl zvolit,“ uzavírá Vladimír Weiss.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.

Životní pojištění, ilustrační foto
Zabezpečte svou rodinu proti nepřízni osudu. Poradíme vám