Pojistné odváděné zaměstnavatelem je v ČR 34 procent. Zaměstnavatelé platí z hrubé mzdy 25 procent na sociální a devět procent na zdravotní pojištění. Navíc ještě platí zaměstnanec odvody na sociální pojištění 6,5 procenta z hrubé mzdy a 4,5 procenta na zdravotní. Ve Švýcarsku přitom zaměstnavatelé platí jen necelých osm procent, v Británii 14 procent.

"Při srovnávání jednotlivých států je ale třeba mít vždy na paměti, že struktura odvodů do státního rozpočtu je v každém státě jiná. Například v Dánsku je povinné pojistné v porovnání s ostatními státy velmi nízké, protože je většina dávek financována z daní, které jsou naopak vyšší než v ostatních zemích," upozornila daňová poradkyně TaxVisionu a portálu eDane.cz Blanka Štarmanová.

Odvody podnikatelů jsou v porovnání se zaměstnanci nižší, v roce 2017 ale budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Minimální zálohy na pojištění příští rok totiž opět vzrostou. Podle návrhu, ze kterého se vypočítávají minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2017, stoupnou minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění podnikatelům o 185 Kč měsíčně. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění by se v roce 2017 měla zvýšit ze současných 1972 Kč na 2068 korun. Zálohy na zdravotní pojištění vzrostou z 1823 Kč na 1912 Kč. Minimální nemocenské pojištění by mělo i nadále zůstat 115 korun, uvedla Štarmanová.

Češi se ale o výši odvodů na pojistné příliš nezajímají, mezery mají zejména v oblasti sociálního pojištění. Každý druhý Čech nezná částku, kterou na toto pojištění odvádí. Sociální pojištění má tři složky, důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Platí ho zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné.

Zaměstnanci se na sociální pojištění strhává měsíčně 6,5 procenta z hrubé mzdy, další peníze, odpovídající 25 procentům hrubé mzdy, za něj platí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné platí celé pojistné sami.

Chystají se další změny

Koncem roku 2017 se chystají další změny. Přivítají je zejména rodiny s dětmi, naopak ti bezdětní budou platit víc. Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí by nárok na sníženou sazbu pojistného měl mít zaměstnanec, který pečuje o dvě a více nezaopatřených dětí. Bezdětným poplatníkům a těm s jedním dítětem zůstane stávající sazba pojistného, tedy 6,5 procenta. Při péči o dvě děti to bude pět procent, u tří dětí 2,5 procenta a u čtyř a více dětí podle návrhu pojistné zaplatí jen zaměstnavatel.

Změna se dotkne i podnikatelů. Ti letos odvádějí 29,2 procenta, sazba nadále zůstane bezdětným podnikatelům a těm s jedním dítětem. Sazba pro ty se dvěma potomky bude 27,7 procenta, u tří dětí 25,2 procenta, u čtyř a více dětí 22,7 procenta. Nárok na snížené pojistné bude moci uplatnit jen jeden poplatník žijící s dítětem ve společné domácnosti. Sleva bude navíc jen dočasná. Zákon by za předpokladu hladkého legislativního procesu mohl začít platit koncem roku 2017.