Růst neživotního pojištění mírně zrychlil z 1,5 procenta v pololetí na 1,7 procenta. Růst je dán především novými obchody v povinném ručení a obnovou nynějších smluv.

Podle výkonného ředitele asociace Tomáše Síkory mírný růst pojistného však jen stěží pokrývá náklady spojené s platbami pojišťoven do Fondu zábrany škod a zdaleka prý nestačí na navýšené závazky ze škod na zdraví v souvislosti s novým občanským zákoníkem. "Předepsané pojistné v povinném ručení se sice pozvolna zvyšuje, ale k pokrytí všech navýšených závazků se trh přibližuje jen velmi pomalu," uvedl.

Pojistné v havarijním pojištění posílilo meziročně o 0,8 procenta, stále to však není dost pro zásadní vylepšení celkových výsledků. Silná vazba pojistného na cenu vozidla i nadále přetrvává. U pojištění podnikatelských rizik předepsané pojistné kleslo z 1,7 procenta v prvním pololetí na pouhých 0,6 procenta.

Životní pojištění

Nepříliš optimistická je i situace v životním pojištění, které zpomalilo růst na 0,3 procenta. Předepsané pojistné v běžně placeném životním pojištění opět kleslo, a to o 0,4 procenta. Jde tak již o třetí čtvrtletní období, kdy se postupné zpomalování růstu změnilo na pokles.

S klesajícím objemem běžně placeného pojistného souvisí i prohlubující se pokles počtu aktivních smluv. Meziročně se snížil počet smluv ze 6,2 milionu na šest milionů.

Pro vývoj běžně placeného životního pojištění je podle Síkory varováním i klesající obchodní produkce nových smluv, která v objemu pojistného klesla o více než osm procent. "Vzhledem k novým legislativním úpravám daňových zákonů a v souvislosti se změnami u připravované regulace distribuce pojišťovacích produktů však bohužel nelze v krátkodobém horizontu očekávat výraznou změnu trendu," dodal Síkora.