Většina Čechů v produktivním věku se důchodu obává. Sami senioři přitom svou situaci rozhodně nevnímají tak kriticky. Dvě pětiny z nich si dokonce důchod užívají, 29 procent dotázaných se cítí stejně jako v mladším věku. Průzkum si k příležitostí Mezinárodního dne seniorů objednal poradenský portál Sue Ryder Neztratitsevestari.cz.

Ilustrační foto.
Důchodci si polepší, ti nejstarší více. Zeman podepsal novelu

Česká správa sociálního zabezpečení v současnosti eviduje 2,9 milionu seniorů. V roce 2050 se bude jejich podíl v řadě krajů přibližovat hranici jedné třetiny. Tento vývoj trápí hlavně obce, které mají nedostatek bezbariérových malometrážních bytů.

Až 60 procent důchodu pohltí bydlení

Nejohroženější skupinou jsou zestárlé ženy, které zůstaly samy a žijí v nájmu. Náklady na bydlení pro ně představují až 60 procent veškerých výdajů. „Po roce 1989 se většina obcí zbavila svého bytového fondu, který je významně pod evropským standardem. Zájemcům o rezidenční služby, jako je domov pro seniory, chybí často možnost výběru,“ uvedla Olga Starostová z Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE.

Penzisti. Ilustrační foto.
GRAFIKA: Kde žijí nejchudší a nejbohatší důchodci?

„Jedním z důležitých přání seniorů je touha dožít u sebe doma. Starší lidé neradi mění své zvyky a místa, na která jsou zvyklí,“ popsal situaci Karel Schwarz, předseda Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR. Podle odborníků by pomohlo širší zapojení obcí do dotačních programů na podporu komunitního bydlení seniorů a nasazení terénních mobilních týmů sociálních pracovníků.

Více než polovina respondentů průzkumu neví, na koho se obrátit, když potřebuje pomoci řešit problémy týkající se stáří. A téměř stejné množství se už setkalo s nějakou formou diskriminace kvůli věku. Přitom jen 13 procent Čechů uvedlo, že seniory vnímá jako přítěž. Ostatní si naopak cení jejich zkušeností.

„Dle názoru většiny by se měl stát postarat i o sociální a zdravotní standard seniorů,“ podotkl Tomáš Kučera ze společnosti Rondo Data.

Ve čtvrtek 13. září 2018 otevřela vsetínská Diakonie v pořadí třetí domov pro seniory. Dala mu název Vyhlídka.
Důchodci budou jako v bavlnce, na Vsetín budou shlížet z Vyhlídky