Podle údajů společnosti Omega Solutions je každá třetí faktura zaplacena s více než 30denním zpožděním.

Nejméně zpožděných pohledávek je v oblasti služeb. „Mnohem hůř jsou na tom řemeslníci, kteří dostávají zaplaceno pozdě v polovině případů," uvedl Bedřich Vít, ředitel Omega Solutions. Šance na vymožení dlužné částky je podle jeho slov dobrá. Nutné je však začít ji vymáhat včas.

Nejlepším řešením je spolupracovat s externí firmou advokátem nebo inkasní agenturou. „Díky zkušenostem těchto subjektů se dvě třetiny dlužných částek podaří získat mimosoudní cestou," dodává Vít.

To znamená poměrně rychlé nabytí finančních prostředků. Přesto i v takovém již živnostníci nikdy nedostanou zaplaceno. A to z důvodu insolvence či předlužení obchodního partnera. Proto se doporučuje provádět jeho lustraci ještě před navázáním spolupráce. Kromě běžného prověření v rejstříku lze využít i specializovaných služeb, například www.lustrace-firem.cz. Díky tomu je možné eliminovat nebezpečí, že spolupráce s nesolventním obchodním partnerem nebo s někým, kdo nikdy nezaplatí včas. „Prevence je vždy levnější než následné vymáhání dluhu. Bohužel, většina podnikatelů na prevenci vůbec nedbá," varuje Vít.

Komunikace

Základem prevence je komunikace s věřiteli. Když už dojde ke vzniku dluhu, je třeba jednat. „Pokud se podnikatel snaží vytloukat klín klínem a argumentuje tím, že jemu také odběratelé dluží, je cesta do pekel," vysvětluje Vít. Obecně řeší inkasní společnosti dva typy podnikatelů.

Prvním typem jsou subjekty, které používají pravidelně lustrace partnerů, prověřují své odběratele předem a nechávají jednou ročně zkontrolovat své smluvní podklady advokátní kanceláři. To vše vyjde podnikatele na pár set korun měsíčně. I tak se v této skupině objevují případy pozdě zaplacených faktur. Přesto takoví podnikatelé dosahují velmi vysoké úspěšnosti při případném vymáhání pohledávek.

Druhá skupina klientů přichází až ve chvíli, kdy už jsou ve většině případů v druhotné platební neschopnosti. Až polovina případů z této skupiny jsou nevymahatelné pohledávky.

Nejčastějším důvodem je jejich promlčení, či právní vady smluv. Dalším častým důvodem, proč podnikatelé z této skupiny nikdy nezískají své peníze, jsou případy předlužení či insolvence dlužníka. „Velké části problémů by se dalo předejít v případě, kdy by podnikatelé využívali lustraci firem a své neuhrazené pohledávky řešili včas," upozorňuje Bedřich Vít.