Města s deficitem rozpočtu většinou počítají s tím, že schodek splatí z peněz, které dostanou v průběhu roku od státu na různých platbách, nebo jej splatí z vlastních rezerv. Například Praha má naplánovaný schodek přes 15 miliard korun, chce jej splatit ze státních příspěvků.

Stejně tak například Karlovy Vary počítají s tím, že schodek 165 milionů korun pokryjí dotace. Jihlava pak schodek 280 milionů korun plánuje vyrovnat převodem peněz ze svých fondů. Frýdek-Místek, Zlín i další města plánují deficit rozpočtu srovnat z úspor nebo přebytku rozpočtu z letošního roku.

Tři města – Mladá Boleslav, Kladno a Jablonec nad Nisou vstoupí do nového roku s rozpočtovým provizoriem. Například kladenští zastupitelé chtějí před sestavením rozpočtu, který bude zastupitelstvo schvalovat v únoru nebo březnu, znát příjmy za letošek. Jablonec s provizoriem začíná rok pravidelně již přes 20 let. Tamní zastupitelé by měli o rozpočtu rozhodnout 25. února. Mladá Boleslav pak odůvodňuje provizorium tím, že zatím nejsou známa pravidla pro přidělování dotací na zateplování nebo rozšiřování škol.

Statutární město je město, které má právo na posílenou samosprávu. Mohou se tedy členit na dílčí samosprávné části. Na rozdíl od ostatních měst má místo starosty primátora a místo městského úřadu magistrát.