Železná opona ani po třiceti letech od konce komunistického panství ve východní Evropě nezmizela. I když se Češi poprvé ve své lize ocitli na vrcholu, jejich vítězství při pohledu na západ bledne. Německy mluvící sousedé na tom totiž jsou stále třiapůlkrát lépe.

Zatímco průměrného obyvatel České republiky vlastní aktiva v hodnotě 390 tisíc korun, bohatství jednoho typického Rakušana či Němce přesahuje v přepočtu 1,3 milionu korun.

České domácnosti si přesto v žebříčku díky 2,4procentnímu růstu oproti loňsku o dvě příčky polepšily. V 53členné skupině hodnocených zemí se tak posunuly na 26. pozici, čímž překonaly léta nedostižné souputníky ze Slovinska.

Ve střední třídě jen sedm procent Východoevropanů

Studie Allianz Global Wealth Report 2018 vzala v potaz jak hrubá finanční aktiva, tak čistou hodnotu finančního bohatství, představuje veškerý movitý i nemovitý majetek minus dluhy. Podle tohoto hodnocení se musejí Slováci kvůli zanedbatelnému růstu spokojit s pouhými 158 tisíc korun na obyvatele. Na průměrného Poláka pak připadá 211 tisíc korun.

Přetrvávající chudoba v zemích poznamenaných sovětskou expanzí znamená, že Allianz zařadila jen sedm procent Východoevropanů ke střední třídě. Celosvětově se přitom tato skupina během posledních 18 let rozrostla z méně než 500 milionů na 1,1 miliardy lidí. Lví podíl na tom měli Číňané, kteří zmenšili podíl obyvatel z euroatlantického kulturního okruhu na pouhou čtvrtinu.