Podle vládního Covid portálu je v současné době znemožněno konání členských schůzí, případně jiných orgánů spolků a jiných právnických osob. Tedy i společenství vlastníků bytů v bytovém domě. Už v první polovině roku byl ovšem přijat zákon o opatřeních ke zmírnění některých dopadů pandemie, který reaguje na dopady epidemie koronaviru na činnost různých sdružení a právnických osob.

Poradna Deníku ke koronaviru
Poradna Deníku: Kde dostanete bezplatnou právní radu?

„V praxi totiž může nastat situace, kdy členská schůze spolku potřebuje rozhodnout o určité otázce, avšak není možné se sejít. Pro tyto případy zákon vymezuje po dobu trvání mimořádných opatření pravidla, jak rozhodnutí přijmout, i když to není zakotveno ve stanovách,“ uvádí portál. Konkrétně jde o možnost využití technických prostředků, například telekonferencí, nebo rozhodování poštou či emailem.

Možnost se týká obecně právnických osob, tedy například i společenství vlastníků jednotek. „Konkrétně u společenství vlastníků jednotek se distanční forma může uplatnit i pro ustavující schůzi,“ uvádí vládní Covid portál.

Poradna Deníku ke koronaviru
Poradna Deníku: Dostanou roušky a respirátory zdravotně postižení?