To zákon dříve nenařizoval, poškozené bankovky proto banky mohly vyměňovat v omezeném množství či za úplatu.

Obchodníci takové bankovky musí od zákazníků přijmout. Nesmí je však vrátit zpět do oběhu. „Obdobně jako před účinností nového zákona o oběhu bankovek a mincí náleží lidem za poškozené bankovky téměř ve všech případech okamžitá náhrada v plné výši jejich nominální hodnoty,“ uvedl člen bankovní rady Pavel Řežábek. „Dle našich zkušeností to platí pro devět z deseti poškozených bankovek, u ostatních, slovy zákona nestandardně poškozených bankovek, provádí Česká národní banka jejich odborné posouzení,“ dodal.

Co se rozumí za „běžně poškozenou bankovku“? Bankovky opotřebované oběhem jsou pomačkané a zašpiněné. Mezi běžně poškozené se například řadí jednostranně popsané bankovky, dále bankovky roztržené na dvě části, natržené, s utrženým rohem nebo vyprané bankovky. A to tehdy, pokud jsou beze změn viditelných lidským okem a lze určit jejich pravost. Za ty náleží okamžitá náhrada. Obchodníci je musí přijímat a nadále zákazníkům nevydávat. Odvedou je své bance v tržbách a tím je vyřadí z oběhu. Od banky za ně dostanou náhradu. Bankám, které je odmítnou přijmout, vyměnit za bankovky vhodné pro další oběh, hrozí pokuta až milion korun.

Žádost o vyplacení náhrady je součástí formuláře

V kategorii „nestandardně poškozených bankovek“ jsou například ohořelé a zetlelé bankovky, bankovky přetržené na více než dva kusy, zašpiněné biologickým materiálem (nejčastěji krví), bankovky obarvené či odbarvené tak, že nelze určit jejich pravost a nelze rozpoznat obrazec a oboustranně pomalované, popsané či potištěné bankovky.

Zadrží-li banka nestandardně poškozené bankovky, mohou lidé požádat ČNB o vyplacení náhrady. Žádost o vyplacení náhrady je součástí formuláře, který je každá banka povinna při zabavení nestandardně poškozené bankovky s klientem vyplnit.