Z příjmů nad 100.000 měsíčně se měla odvádět daň 30 procent. V současné době odvádějí zaměstnanci daň 15 procent z takzvané superhrubé mzdy, kterou chce ale vláda v daňové reformě zrušit. Cílem je spravedlivější rozložení daňového břemena, popsal návrh předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Naopak zpravodaj k návrhu, poslanec vládní ODS Pavel Svoboda, označil návrh za nesystémový až zbytečný. Josef Cogan (TOP 09) mimo jiné řekl, že se navrhovatelé snaží vsadit na fiskální neznalost i na míru závisti mezi lidmi a že jejich návrh postihuje poplatníky za to, že mají vysoké příjmy.

Sociální demokrat Václav Votava však jeho vystoupení označil za tvrdou demagogii. Daňovou progresi hájil tím, že je to projev solidarity a zodpovědnosti. Současnou superhrubou mzdu, která je složená z hrubého příjmu a pojistného placeného zaměstnancem i zaměstnavatelem, označil za nesmysl, který ve světě nemá obdoby.

Předchozí návrh sněmovna zamítla

Předchozí pokus ČSSD zavést daňovou progresi zamítla sněmovna již letos v půlce března. Sociální demokraté však již koncem dubna předložili návrh nový. K jeho projednání se sněmovna dostala až teď.

ČSSD uvádí, že cílem tohoto návrhu je obnovení vyšší účasti nejvyšších příjmových kategorií poplatníků na výběru daně z příjmů a také trvalý pozitivní dopad na snižování schodku veřejných rozpočtů.

Vláda však předložila sněmovně svůj návrh daňové reformy, kterou už sněmovna projednala v prvním čtení. Tato reforma počítá s tím, že by měl být současný koncept superhrubé mzdy se sazbou 15 procent nahrazen novou sazbou daně, která by měla být počítána z hrubé mzdy a činit 19 procent. Odvody u zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění by neměly být realizovány jako dosud, ale daní z úhrnu mezd ve výši 32,5 procenta.

Slovní spory mezi levicí a pravicí provázely dnešní jednání sněmovny o návrhu sociálních demokratů na znovuzavedení daňové progrese. ČSSD navrhla, aby lidé s příjmem nad 100.000 měsíčně platili daň 30 procent. Vládní většina návrh zamítla. Přinášímě některé vybrané výroky, které při rozpravě o návrhu zazněly, jak je zachytil sněmovní stenozáznam.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka: "V této situaci, kdy vlády výrazným způsobem sanují deficity veřejných rozpočtů, kdy reagují na negativní vývoj v oblasti krize eurozóny, v oblasti nutnosti sanovat náklady po minulé fiskální krizi, po hospodářském poklesu, je evidentní, že roste poptávka po tom, aby se jednotlivé sociální vrstvy podílely spravedlivějším způsobem na úhradě těchto nákladů."

Pavel Svoboda (ODS), zpravodaj k návrhu zákona: "Jelikož v současné době probíhá v Poslanecké sněmovně jednání o vládním návrhu zákona o daních z příjmů, v němž jsou nastaveny nové, aktuální, době odpovídající parametry výběru daní, mám na mysli především zjednodušení výběru daní, zrušení většiny výjimek atd., považuji tento návrh za řekl bych zbytečný až nesystémový."

Josef Cogan (TOP 09): "A určitě navrhovatelé se snaží vsadit na určitou fiskální neznalost občanů a i na ten trošku určitý druh závisti mezi lidmi."
"Takže abychom řekli, jaké jsou reálné dopady, tak celkově má změna zákona přinést 1,5 miliardy, což je zhruba, zhruba jedno procento výnosu z daně z příjmů. Takže my někomu zdvojnásobíme daně a celkový výnos jakoby pro stát je zhruba jedno procento navrch."

Jiří Dolejš (KSČM): "Tady je navrženo tak malé zvednutí, že v podstatě v konečném výsledku nula od nuly pojde - jestli projde daňová kalouskiáda, která sebere na dividendách zhruba pět miliard, tak jsme v příštím roce dokonce v mínusu. A vám to připadá, že odrbeme bohaté?"

Václav Votava (ČSSD): "Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, no tak já myslím to, co předvedl náš pan kolega Cogan, tak to byla tvrdá demagogie - nevím, jestli budu komentovat všechny věci, které tady řekl."

Michal Doktor (ODS): "Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte, abych uvedl pár poznámek k evergreenu sociální demokracie a k tématu, které se na stůl Poslanecké sněmovny vrací pokaždé, když sociální demokracie už neví kudy dál a neví, co by řekla veřejnosti z věcí, které ještě čas od času z jejích pozic média přejímají."

Miroslav Opálka (KSČM): "Když se podíváte na Evropu, tak nejvyšší daně jsou v severských státech. Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, tak největší spokojenost občanů se zřízením a státem je v severských státech. Když se podíváte na úspěšnost či neúspěšnost řešení a boj s krizovými jevy, tak největší úspěšnost je v severských státech."

David Šeich (ODS): "Představa sociální demokracie navazuje na banální myšlenku, že Baťa snědl denně tři husy a všechen svůj příjem prohýřil, prohospodařil, projedl a propil."