Česká strana se bojí, že těžba v polském hnědouhelném dole by mohla připravit až 28 tisíc občanů Libereckého kraje o pitnou vodu. Jednání ve sněmovně se zúčastnili také zástupci Libereckého kraje a právní zástupce Frank Bold Advokáti. Ti se obrátili na Evropskou komisi, aby se záležitostí zabývala.

„Postup Evropské komise, který lze optimisticky očekávat v řádu 1,5 roku, nebude dostatečně rychlý. Okamžitou pomoc, kterou potřebujeme, nám to nezajistí. Nelegální těžba už začala a nejvíce se k nám přiblíží už za tři roky. Do té doby se bude situace jen zhoršovat. Nemůžeme dále vyčkávat, když hrozí, že tisíce lidí budou postupně přicházet o pitnou vodu,“ řekl na Výboru pro evropské záležitosti hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Návrh budoucí zástavby území areálu Jaselských kasáren. Jeho podoba se bude ještě měnit podle požadavků města.
Obávaný brněnský Sherwood zmizí. Zpustlým Jaselským kasárnám svitla naděje

Krajský radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann pak doplnil, že Polsko zatím odmítlo všechny požadavky na ochranu Libereckého kraje před zásadními dopady těžby.

„Polsko nevypořádalo ani ty podmínky, které jako nepřekročitelné uvedla v nesouhlasném stanovisku pro případ povolení těžby Česká republika, a nepřijalo žádná z námi navrhovaných opatření. Nikdo v tuto chvíli neví, co se stane, když nám voda dojde. Polsko akorát vzkázalo, že stav vod na českém území je problém České republiky, nikoli Polska,“ zmínil Löffelmann a dodal, že dlouhodobý monitoring vod je důležitý, ale situaci Libereckého kraje neřeší.

Ztráta vody 

„Že odtud odtéká voda do dolu, víme už řadu let. Na některých místech je ten pokles až 60 metrů, na to máme data. Co se ale stane, až za rok doložíme, že ta voda rychle dochází nebo už došla? Soudní spory nám v tu chvíli nepomůžou, situaci přece musíme řešit už teď a té ztrátě vody zabránit. Očekáváme, že se vláda postaví k celé věci aktivně a poskytne našemu kraji ochranu formou žaloby.“

Modré zóny. Ilustrační foto.
Zmatky s parkováním. V některých městech zaplatíte, jinde je dál zadarmo

Rozšiřování těžby se dotkne nejvíce obyvatel obcí, které leží v blízkosti česko-polské hranice. Nejexponovanějším místem je vesnička Uhelná. „Současný stav je pro nás nepřijatelný. Polsko přestalo hrát podle pravidel a vydalo rozhodnutí bez ohledu na legislativu i obyvatele. Kvůli vydání šestiletého prodloužení těžební licence v podivném postranním řízení teď ani nevíme, zda vůbec bude postupovat tak, jak tvrdila v dokumentaci k procesu EIA,“ vysvětlil Milan Starec z Uhelné.

Ministerstvo zahraničních věcí nyní musí na popud poslanců vypracovat právní analýzu k možnosti podání žaloby na Polsko.