Berní úřady budou dnes mimořádně otevřeny od 8 do 18 hodin. A úředníci se rozhodně nebudou nudit.

Podle dat, která těsně před Velikonocemi zveřejnila Finanční správa na svém twitterovém účtu, nebylo podáno 18 procent přiznání fyzických osob a dokonce 34 procent právnických osob. Ty však s berními úřady komunikují elektronicky nebo mají zmiňovaného daňového poradce, výsledné procento pozdních podání tak bude určitě daleko nižší.

Ilustrační foto
Víc peněz z brigády? Poslanci chtějí zvýšit limit 10 tisíc korun

Co dělat, když jsem „zaspal“? Situace se liší podle způsobu přiznání. „Při podání poštou rozhoduje razítko na obálce. Vlastníci datové schránky mají povinnost podat přiznání elektronicky. Pokud je přiznání doručeno se zpožděním větším než pět pracovních dní, hrozí pokuta. Nejdéle do 10. 4. 2018 jde sice již o podání pozdní, ale ještě bez pokuty,“ vysvětluje Jana Janoušková, daňová specialistka KODAP.

Stejně tak důležité je ovšem sledovat i lhůtu pro samotné zaplacení daně. Tu je třeba uhradit ve lhůtě pro podání přiznání. To znamená, že 3. 4. 2018 musí být platba daně připsána na účet finančního úřadu či složena v hotovosti v pokladně správce daně. Prodlení s platbou v délce maximálně čtyř pracovních dnů však není sankcionováno. Pokud je tedy částka připsána nejpozději do 9. 4. 2018, jedná se sice o pozdní platbu, ale ještě bez sankce.

V letošním roce mzdy zaměstnanců rostou, stejně jako HDP a výkonnost ekonomiky.
Němci pracují jen 35 hodin týdně. V produktivitě je Češi doženou až za 40 let

Novinkou letošního roku pro všechny podnikající i nepodnikající fyzické osoby je povinnost oznamovat finančnímu úřadu všechny příjmy za rok 2017, které jsou osvobozeny od daně z příjmů (dary, dědictví, výhry) a jsou vyšší než 5 milionů. Oznámení se podává (stačí na listu papíru s popisem příjmu, popis okolností nabytí a datum, kdy příjem vznikl) ve stejné lhůtě jako daňové přiznání. V případě nesplnění oznamovací povinnosti hrozí pokuta od 0,1 do 15 procent z částky neoznámeného příjmu.

Nejčastější slevy na dani
Základní sleva na poplatníka (24 840 korun)
Sleva na manželku bez příjmů či s nízkými příjmy (24 840 korun)
Na invaliditu I. a II. stupně (2520 korun)
Invaliditu III. stupně (5040 korun)
Na studenta (4 020 korun)
Na umístění dítěte – „školkovné“ (maximálně do výše minimální mzdy, pro loňský rok 11 tisíc, letos 12 200 korun)

Nejčastější položky, které odečítáme od základu daně
Úroky z úvěru na bydlení
Platby za životní pojištění a penzijní připojištění
Příspěvky odborům
Další vzdělávání
Dary
Zdroj: Deník, Kodap, GFŘ