Jaké změny k lepšímu mohli vaši klienti v uplynulých měsících zpozorovat? A na jaké se mohou ještě těšit?
Můžete si vyzvednout balíky na kód. To znamená, že k tomu nepotřebujete občanku. Od poloviny tohoto roku na všech poštách budete moci zaplatit jakoukoliv kreditní kartou. A také převádíme systém prodeje finančních produktů zrychlenou formou na specializované přepážky. Od roku 2020 nebo 2021 bychom chtěli tyto finanční produkty nabízet už pouze formou specializovaných přepážek.

Kdy se zlepší doručování dopisů a balíků, na které si lidi často stěžují?
Doručování a doručovatelé, to je stále velký problém. Lidí je nedostatek, zejména za mzdy, které Česká pošta nabízí. Nedostatek doručovatelů je hlavně ve velkých městech a některých vybraných regionech, kde nám noví investoři stahují naše zaměstnance, takže chystáme strukturální změny v logistice.

Jak to konkrétně bude vypadat?
Dosud to bylo tak, že pošťáci každý den stejně obcházejí stejnou trasu, stejný okrsek. Každý den stejně rozvážejí balíky, roznášejí dopisy. Když jich máme nedostatek, tak nejsou schopni tohle všechno obíhat. Ale můžeme měnit okrsky doručování třeba u těch hodně kritizovaných balíků tak, abychom vytěžovali interní kapacity. Chceme to dělat operativně, ale je to docela komplikovaný systém, takže je to velký úkol pro nového šéfa logistiky.

Podaří se vám sehnat peníze, abyste své lidi odpovídajícím způsobem zaplatili?
Stabilizace zaměstnanců, navýšení platů, zlepšení pracovních podmínek, to jsou priority, které jsme jako management dostali. Říkal to pan ministr, pan premiér, všichni. Zákon je teď připraven do prvního čtení v Poslanecké sněmovně a očekáváme, že by snad ještě v lednu měl přijít na pořad schůze. Zároveň má pan ministr vnitra Hamáček připraven pozměňovací návrh, kterým navýší limit peněz, které Česká pošta dostává, z půl miliardy na jednu a půl miliardy. Věříme tomu, že v první polovině tohoto roku by měl být celý proces dokončen a Česká pošta by ty peníze měla dostávat.

Jak pokračují snahy o přiblížení pošty občanům, třeba přesunem poboček do obchodních center?
Pošta tradičně bývá někde na náměstí, kam už ani nemáte povolený vjezd autem, protože stojí v nějaké zóně. Často je to ve starých nevyhovujících prostorách, kde nemáte kapacity na balíkové sklady. Trend je, že lidi si své věci zařizují právě ve velkých obchodních centrech na kraji města, nebo v obchodních zónách, a Česká pošta musí tento trend sledovat.

Kolik poboček nyní v obchodních centrech působí?
V současné době funguje 50 poboček v obchodních centrech. Jejich umístění je otázkou finanční efektivity jak na straně nákladů, tak na straně výnosů. Trendem, kterým chceme jít, je provozovat více poboček v obchodních centrech, aby Česká pošta šla za lidmi a lidé nemuseli jít za Českou poštou. Ve hře je nastavení hodin pro veřejnost, aby pošty měly otevřeno déle či aby se otvírací doba uzpůsobila potřebám a možnostem klientů.

Jak se prosazuje koncept Pošta Partner, kde poštovní pobočky provozují jiné subjekty, zejména obce?
V roce 2018 začalo fungovat 155 nových Pošt Partner, celkem jich ke konci roku bylo 583. Stále musíme držet 3200 poboček, ale chceme, aby jejich síť byla dynamičtější. Můžeme je stěhovat, slučovat, přibližovat občanům. V plánu je převést na Poštu Partner do roku 2025 celkem 1463 poboček. Cílem je, aby převody byly výhodné pro klienty, pro obce i pro Českou poštu. Starostům nyní vysvětlujeme, v čem je pro ně koncept Pošty Partner výhodný, že pro ně může být i zdrojem dodatečných příjmů.