Kontrolory zajímalo nejenom hospodaření samotné pošty, ale i dohled nad ním ze strany ministerstva vnitra. Prověřili majetek a peněžní prostředky ve výši 4,2 miliardy korun, z toho veřejné zakázky za 857 milionů korun.

NKÚ se dále zaměřil na vybrané nákupy České pošty a odhalil některé dílčí nedostatky. Kontroloři například zjistili, že státní podnik nakoupil v letech 2015 a 2016 nábytek za čtyři miliony, který přitom prakticky nevyužil. Ještě v současnosti většina z tohoto nábytku bez užitku stárne ve skladech.

Poště přitom rok od roku klesají příjmy z poštovních služeb. Zatímco v roce 2015 podnik dosáhl kladného hospodářského výsledku ve výši 241 milionů korun, o dva roky později se jeho pozitivní bilance scvrkla na méně než třetinu.

Co poště naopak nepříjemně roste, je počet reklamací. Před dvěma lety jich evidovala 55 tisíc, vloni o 11 tisíc více. Drtivá většina těchto podání se navíc týkala hlavní činnosti podniku – doručování poštovních zásilek.

Nejvyšší kontrolní úřad navíc zjistil, že v posledních letech ministerstvo vnitra nevykonalo u České pošty ani jednu veřejnosprávní kontrolu. Zároveň neexistuje žádná dlouhodobá koncepce rozvoje státního podniku, kterou přitom měl mít resort vypracovanou.