V poštovní úložně například skončil stromek bez adresy, který i přes pravidelné zalévání uschl, v balících se objevily i shnilé brambory, mouka nebo rozlitý odlakovač. Ve dvou případech skončila v úložně urna s popelem zemřelých. Jednu zásilku do Austrálie se nakonec podařilo předat zmocněnci adresáta, druhá, u které se nepodařilo zjistit adresáta ani odesílatele, se vrátila do příslušného krematoria.

Nejvíc šokující bylo, když zaměstnanci pošty objevili v zásilce uříznutý prst v lahvičce s tekutinou. Našli i hnůj nebo maso. Lidé si ale posílají i padělané doklady, drogy, zbraně a náboje.

Zásilky s chybným adresátem i odesílatelem, pokud je vůbec uveden, končí v poštovní úložně, kde jsou komisionálně otvírány. "Důvody nedoručení jsou různé. Adresáti na uvedené adrese nebydlí, zásilka nebyla ani adresátem, ani odesilatelem vyzvednuta, adresát i odesilatel odmítli převzetí zásilky, adresa na zásilce je nesprávná a podobně," uvedla mluvčí pošty Marta Selicharová. Lidé si v rámci následných reklamací vyzvednou kolem šesti procent listovních zásilek a přibližně třetinu balíků.

Doporučené zásilky zůstávají uloženy půl roku od jejich příchodu. Obyčejná psaní jsou uložena pouze po dobu jednoho měsíce. Pokud je však v obyčejném psaní zjištěn nějaký cenný obsah, jako například peníze, osobní doklady, doklady k vozidlům a podobně, zůstává uloženo rovněž jeden rok. Podobně je to u balíků. obyčejné zůstávají jeden měsíc, balíky s cenným obsahem nebo obchodní balíky pak jeden rok. Poté pošta jejich obsah buď prodá nebo zničí.