„Řada společností ale v loňském roce čekala, až se v nových fondech shromáždí dostatek financí, které bude možné efektivně investovat, a prostředky prozatím držela v hotovosti. Pro letošní rok tak lze očekávat lepší výkonnost většiny účastnických fondů," uvedl analytik společnosti Jan Macek.

Účastnické fondy jsou jednou z novinek loňské penzijní reformy, která může změnit fungování penzijního spoření v ČR. Na rozdíl od původních penzijních fondů (od roku 2013 tzv. transformované fondy) nemusí garantovat nenulové zhodnocení každý rok a svým účastníkům tak mohou nabídnout zajímavější investiční strategie pro zhodnocování vložených peněz. Penzijní společnost si může dovolit investovat více do dynamické složky, kterou představují většinou akcie, a dosahovat tak dlouhodobě daleko vyšších výnosů.

„Nové účastnické fondy těžily z možnosti investovat dynamicky. Minulý rok byl pro dynamické (akciové) investice příznivý, ve špatných letech takové fondy naopak skončí ve ztrátě, což u transformovaných fondů není podle zákona možné," řekl analytik Broker Consulting Jan Šimek. Zarážející je podle něj pouze jednociferná výkonnost dynamických nebo růstových fondů, tedy těch, které zhodnotily peníze kolem tří procent a méně. „Takový výsledek na trzích, kterým se obecně dařilo, považujeme za hluboce podprůměrný," do­dal.

Investice do akcií

Právě Conseq globální akciový účastnický fond investuje významnou část portfolia do akcií. „Vsadili jsme na indexy hlavních světových akciových trhů. K výkonnosti fondu však přispěla nejen dobrá výkonnost samotných akciových investic, ale také výrazné oslabení koruny po intervencích ČNB," upozornil ředitel Conseq Penzijní společnosti Richard Siuda.

Dalším očekávaným srovnáním budou výnosy účastnických fondů v porovnání s fondy transformovanými, které spravují úspory téměř pěti milionů klientů penzijních společností. Tyto fondy podle předběžných informací vykážou zhodnocení v průměru kolem 1,5 procenta, tedy těsně nad inflací. „Přesto věřím, že z dlouhodobého pohledu budou výnosy účastnických fondů výrazně převyšovat výnosy transformovaných fondů," podotkl Macek.

V účastnických fondech třetího pilíře penzijního systému je 90 tisíc lidí

Po prvním roce fungování bylo na konci roku 2013 v takzvaných účastnických fondech třetího pilíře penzijního systému 90.000 lidí. Za loňský rok se v nich shromáždilo 1,25 miliardy korun. Největší podíl drží penzijní společnost České spořitelny (444 milionů Kč), následují Česká pojišťovna (343 milionů Kč), Komerční banka (173 milionů Kč), ČSOB (113 milionů Kč), AXA (66 milionů Kč), Allianz (57 milionů Kč), ING (46 milionů Kč), Raiffeisen (devět milionů Kč) a Conseq (čtyři miliony Kč).

Nejúspěšnější účastnické fondy v roce 2013:

Fond majetek v milionech Kč zhodnocení v procentech
Conseq globální akciový 4,3 19
Raiffeisen růstový 4 11,7
ČP vyvážený 41,9 3,4
ČP dynamický 11,5 3,2
ČP spořicí 259,3 2,9
ČP konzervativní 30 2,5
KB dynamický 15,6 2,2
Allianz selection 6,9 1,8
Allianz dynamický 10,7 1,8
Allianz vyvážený 14,6 1,7

zdroj: Swiss Life