Krnované v oblasti ulice Maxima Gorkého nedávno v pitné vodě zaznamenali chemický zápach. Krnovské vodovody a kanalizace KVaK na základě laboratorní anylýzy dospěly k závěru, že se v pitné vodě skutěčně zvýšila koncentrace plynného chloru, ale naměřené množství 0,13 miligramů chloru na litr vody je stále ještě v normě.

Krnovská voda je nezávadná, protože normy připouštějí maximální koncentraci chloru až až 0,3 miligramů na litr vody. Tato událost spustila diskusi: je vůbec nutné pitnou vodu chlorovat?

PROČ MÁME CHLOROVAT I NEZÁVADNOU VODU?

Smyslem chlorování je zahubit v pitné vodě mikroorganismy. Co když v ní ale žádné nejsou? Proč se mimořádně kvalitní podzemní voda z krnovského prameniště vůbec chloruje, když žádné živé organismy neobsahuje?

„Musíme ze zákona o vodovodech chlorovat," vysvětlil v reportáži České televize jednatel Krnovských vodovodů a kanalizací KVaK Libor Staněk.

S tímto tvrzením ale nesouhlasí František Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu, který je vedoucím oddělení hygieny vody.

„Jsem rád, že se o této věci diskutuje. Obecně, nejen v Krnově. Není pravda, že vodárny musí chlorovat ze zákona. Zákon výrobcům vody nijak nenařizuje, jak mají vodu upravovat či dezinfikovat. Zákon o ochraně veřejného zdraví požaduje, aby dodávaná voda byla zdravotně nezávadná, a je na výrobci vody, jaké nástroje k tomu použije.

Zákon u nás nikdy nenařizoval, že voda musí být chlorována. Nicméně prováděcí vyhláška (dříve norma) uváděla, že když se voda chloruje, mělo by být v síti nějaké rozmezí volného chloru. To mohlo být někým vykládáno jako požadavek na povinné chlorování," uvedl František Kožíšek.

Dodnes je mezi vodaři rozšířený mýtus, že jim chlorování pitné vody bylo uloženo zákonem jako povinnost. Přestože dnes již jsou k dispozici technologie i znalosti jak ochránit pitnou vodu i během distribuce ke spotřebitelům bez použití dezinfekce, někteří vodaři jsou stále přesvědčení, že se bez chloru neobejdou.

ZÁKON: MINIMÁLNÍ DÁVKA CHLORU JE NULA

Podle Františka Kožíška případy z praxe ukazují, že preventivní chlorování pitné vody je stejně zbytečné. Například rozsáhlá loňská epidemie v Dejvicích vznikla z pitné vody, přestože zde vodárny chlorovaly na povolené maximum 0,3 miligramu na litr.

„Od roku 2004 už je ve vyhlášce jen maximální povolená hranice chloru 0,3 miligramu na litr, ale ne minimální. Takže nikdo již přes deset let ani přímo, ani nepřímo nenutí vodárny, aby v síti udržovaly nějaký obsah chloru. Ono se totiž zjistilo, že to v podstatě k ničemu není.

Proti skutečné mikrobiální kontaminaci to neochrání, jak ukázala loňská epidemie v Dejvicích," dodal František Kožíšek s tím, že chlor jen zbytečně kazí chuť vody a hlavně při chlorování vzniká řada nežádoucích toxických látek jako například chloroform.

DŮKAZ: I U NÁS TO UŽ FUNGUJE BEZ CHLORU

Podle Františka Kožíška v zemích s vyspělým vodárenstvím je běžné, že ve vodě z kohoutku žádný chlor nejen necítíte, ale ani nenaměříte.

„První vlaštovky jsou v tomto směru také v České republice. Většinou se jedná o malé vodovody, ale některé zas tak malé nejsou. Například přeloučský skupinový vodovod zásobuje asi 20 tisíc obyvatel, mladoboleslavský skupinový vodovod dokonce přes 50 tisíc obyvatel," uvedl Kožíšek konkrétní případy prvních českých vodařů, kteří se obejdou bez chloru a přitom žádný zákon neporušují.

NÁMITKA: A CO STOJATÁ VODA V POTRUBÍ?

Nezbytnost chlorování v minulosti KVaK zdůvodňoval také tím, že po krachu krnovských textilek se výrazně snížila spotřeba vody, ale v zemi dál zůstalo velkokapacitní potrubí, které je kdysi zásobovalo. Bez průmyslového odběratele je v předimenzovaném potrubí téměř stojatá voda, ve které mají mikroorganismy dost času se rozmnožit. Tomuto množení měl zabránit právě chlor.

„Delší stagnace vody v potrubí může vést k pomnožení některých druhů bakterií, ale to se jedná o nezávadné bakterie. Skutečné patogenní mikroorganismy se ve vodě množit nemohou. Ty tam mohou jen odněkud "zvenčí" vniknout.

Z vodních bakterií podmíněně patogenních neboli rizikových pro člověka za určitých podmínek, za jeho nižší imunity, může být problém jen legionela. Ta se ale nemnoží ve studené vodě dodávané vodárnou, ale v teplovodních rozvodech. Proti legionele zbytkový chlor v pitné vodě nemá žádný podstatný vliv," vyvrátil hygienik Státního zdravotního ústavu další pověru o nezbytném chlorování pitné vody.