Tahače návěsů přitom za posledních pět let zaznamenaly zdražení o 15 procent (zhruba o 6300 Kč) a velmi rizikoví mladí řidiči do 30 let si v posledních dvou letech připlatili průměrně 750 Kč navíc. I tak právě tyto skupiny motoristů nadále generují ztrátu v řádech stovek milionů korun, kdy náklady výrazně převyšují přijaté pojistné.

"V ČR letos přibylo 183.000 pojištěných vozidel, vybrané pojistné tak vzroste o půl miliardy na celkových zhruba 21 miliard Kč," upozornil pojistný matematik kanceláře Petr Jedlička. Loni náklady povinného ručení překročily vybrané pojistné o dvě miliardy Kč, což značilo ztrátu produktu deset procent. Letos očekává jen mírné zlepšení bilance na devět procent. Za nepříznivou bilancí je pokračující růst škod na zdraví a neodpovídající cenový nárůst nejrizikovějších segmentů, dodal.

"Plošné zdražení je kvůli konkurenci nemožné i proto, že je povinné ručení vnímáno jako komoditní produkt a řidičům je často jedno, u které pojišťovny produkt mají. Rozhoduje cena," řekl ČTK ředitel poradenské firmy Chytrý Honza Jiří Paták. Řešením je podle něj dynamické stanovování ceny téměř pro každého řidiče zvlášť, a to na základě desítek ukazatelů jako je počet ujetých kilometrů, styl jízdy, pohyb vozidla, sociodemografické údaje a jiné.

"Co nejpřesnější vyhodnocení rizikovosti řidičů a stanovení adekvátní výše pojistného je pro pojišťovny naprosto zásadním tématem. V ČR se tak začínají objevovat nové pojistné produkty, které rozšiřují standardní rozlišovací kritéria a v pojistném zohledňují například u vozidla i počet najetých kilometrů ročně. Paralelně se zpřesňováním rozlišováním by však mělo dojít i k postupnému vyrovnání bilance u dlouhodobě ztrátových oblastí," uvedl výkonný ředitel kanceláře Jan Matoušek.

Připomněl, že od roku 2015 byla zrušena povinnost nepojištěných motoristů přispívat na nepojištěné škody do garančního fondu ČKP. Co nezaplatí viníci nepojištěných škod, tak za ně uhradí pojišťovny, které tento náklad zohlední v pojistném. Nepojištění vinící obvykle zvládají uhradit zpět do garančního fondu pouze 30 procent z částky, kterou za ně uhradí, zbytek za nepojištěné motoristy zaplatí pojišťovny. Jen na konci loňského roku musely pojišťovny přispět do fondu částkou 250 milionů Kč a podobné příspěvky budou nezbytné pravidelně i v dalším období.

13 pojišťoven

V ČR tak podle Matouška chybí nástroj jak přimět ty, kteří riskují jízdou bez povinného ručení, aby přispěli na nepojištěné škody, na což doplácí poctiví motoristé. V ČR nadále jezdí 120.000 až 130.000 vozidel bez povinného ručení a ročně způsobí 2500 až 3000 nepojištěných škod za stovky milionů korun. Celkem má povinné ručení 7,5 milionu vozidel všech kategorií. Registrovaných vozidel je přes osm milionů.

Pojišťovny loni zvedly ceny povinného ručení v průměru o několik procent. Zdražení bylo individuální, takže nebourající řidiči změnu prakticky nepocítili. Průměrná cena povinného ručení se ani v první polovině letošního roku příliš neměnila a pohybovala se okolo 2800 Kč.

Povinné ručení poskytuje 13 pojišťoven. Většina z nich sazby takzvaně segmentuje, tedy stanovuje podle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla, objemu a výkonu motoru a dalších kritérií. Srovnání jednotlivých produktů pojišťoven je tak obtížné.