V letošním roce je kromě běžného schvalování účetních závěrek a rozhodování o provozních záležitostech ale čeká nová mimořádná povinnost. Po sedmi letech totiž budou kvůli novele zákona o obchodních korporacích muset opět přijmout nové stanovy. Předešlé museli družstevníci schvalovat v souvislosti se začátkem platnosti nového občanského zákoníku. Aktualizované stanovy jsou družstva povinna přijmout ještě letos.

„Povinnost se týká všech družstev, tedy malých, středních i velkých,“ řekl Deníku předseda Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) Jan Vysloužil. Protože příprava takových dokumentů je složitá, připravila tato organizace pro každý ze tří typů družstev vzorové stanovy.

Potřebujete se podívat do katastru nemovitostí? Pro podrobnější informace se budete nejdřív muset složitě zaregistrovat. Český úřad zeměměřický a katastrální totiž výrazně zpřísní přístup do své databáze.
Nahlížení do katastru nemovitostí bude složitější. Úřad zavádí registraci

Stejně jako v roce 2014 také tentokrát budou muset družstevníci na schůzi pozvat notáře, aby potvrdil, že stanovy byly přijaty v souladu se zákonem. Družstva by proto neměla s přípravou nové úpravy váhat, aby se jim další povinnost podařilo splnit včas. „S kapacitou notářů by mohl vzniknout problém,“ obává se Vysloužil. „K přijetí nových stanov mohou družstva využít i formu hlasování per rollam, takže by se to stihnout mohlo,“ konstatoval.

Změna by se měla stihnout ještě letos

S tím, že by se změna stanov měla stihnout ještě letos, souhlasí také notáři. „Určitě není důvod k panice. Žádný soud pravděpodobně nepřijde s tím, že ze dne na den udělí bez varování pokutu,“ uvedl pro Deník prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Účast notáře na schůzi se podle něj družstevníkům vyplatí. „Je třeba si uvědomit, že družstvo je vlastníkem bytových jednotek a členové družstva by měli mít zájem na tom, aby stanovy i změny byly v souladu se zákonem,“ prohlásil Neubauer. Podcenění jejich významu by se podle něj družstvům mohla vymstít. „Krátce poté, kdy přestala platit povinnost osvědčení stanov u společenství vlastníků notářem, došlo k sérii útoků na majetek společenství vlastníků. Za využití bílých koní zmizely z fondů oprav milionové částky,“ připomněl.

Ulice Francouzská v Brně
Zaplatíte třetinu ceny a bydlíte. Družstva v Česku frčí, vítají je hlavně mladí

Notáři také družstva varují, aby se nenechala napálit různými zprostředkovateli slibujícími na webu vypracování stanov za poplatek. Ty by podle nich nemusely odpovídat pravidlům. „Každé družstvo bylo u notáře založeno, tedy i změny lze bez problémů provést u notáře,“ uvedl Neubauer.

Společenství vlastníků (SVJ) na rozdíl od družstev zákonnou povinnost upravit stanovy nemají. Přesto SČMBD doporučuje, aby si i ona určité změny do svých stanov vložila. Výhodná je třeba úprava, podle níž by mohla pořádat takzvané náhradní shromáždění usnášeníschopné v okamžiku, kdy se sejdou vlastníci s podílem vyšším než 40 procent celkového majetku SVJ. „Toto ustanovení shledáváme pro praktické fungování SVJ velmi užitečné, protože se začínáme setkávat se zvyšujícím se nezájmem vlastníků zúčastnit se schůzí a přijímat nezbytná rozhodnutí,“ dodal Vysloužil.

Některé požadované změny ve stanovách družstev

- ke svolání členské schůze družstva postačí zveřejnění na jeho informační desce (nebude nutné publikování pozvánky na jeho internetových stránkách)
- pozvánku na schůzi bude možné zaslat elektronicky
- při vyloučení z bytového družstva se postižený může rovnou obrátit na soud
- členové bytového družstva si opět mohou rozdělit jeho případný zisk
- ruší se omezení, že člen vedení družstva nemůže odstoupit z funkce v době pro družstvo zřejmě nevhodné
- členové vedení družstva nově nesmí být společníkem nebo členem vedení jiné společnosti se stejným předmětem činnosti
- představenstvo musí zpřístupnit účetní závěrku členům 15 dní před dnem konání členské schůze
Zdroj: SČMBD