Máte pojištěnou domácnost, nebo nemovitost?
V první řadě je potřeba si pohlídat, co jste si vlastně nechali pojistit. Rozdíl je totiž mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti. Zatímco pojištění nemovitosti se týká budovy, v níž domácnost sídlí, tedy stěn, střechy, oken nebo kuchyňské linky, pojištění domácnosti se vztahuje na její vybavení včetně osobního majetku. Majitelé rodinných domů by tedy měli mít uzavřené pojištění nemovitosti i domácnosti. „Pokud bydlíte ve vlastním domě či bytě, potřebujete obě pojistky. Jen tak získáte kvalitní pojištění proti živelním pohromám a dalším rizikům, které ochrání veškerý váš majetek,“ řekl finanční specialista portálu Banky.cz Petr Jermář.

Co si mají pojistit nájemníci?
Pojištění domácnosti se poté vyplatí i lidem bydlícím v nájemním bytě.

Kterak neplatit na pojistném zbytečně moc, ale ani příliš málo?
Je třeba správně nastavit pojistnou částku tak, aby odpovídala ceně majetku. Pojistíte-li se na vyšší hodnotu, budete mít pojištění zbytečně drahé. Chybou by bylo ale také mít svůj majetek podpojištěný, tedy pojištěný na nižší částku, než je jeho reálná hodnota. V tom případě za škodu dostanete méně peněz, než kolik byste na nápravu potřebovali.

Jak určit hodnotu majetku domácnosti?
U pojištění domácnosti se vyplatí projít si celý byt a sepsat věci, které v něm máte. Nejen různé spotřebiče nebo obrazy, ale kupříkladu také knihy, i ty mohou mít svou vyšší cenu. Když si sečtete všechny položky, vyjde vám částka, na kterou byste si měli své věci pojistit.

Na jakou částku je třeba pojistit nemovitost?
U pojištění nemovitosti se zase vyplatí uzavřít pojistku na částku, za kterou by šel znovu postavit dům či pořídit byt v případě totální škody. „Domy tedy pojišťujeme za částku, za kterou bychom dokázali odstranit ruiny a postavit nemovitost novou,“ uvedla ředitelka úseku pojištění společnosti Broker Trust Alice Tomanová. I zde je přitom potřeba hlídat si, aby nemovitost nebyla pojištěna na příliš nízkou částku. „V případě podpojištění může pojišťovna úměrně krátit plnění a vyplatí třeba jen polovinu vzniklé škody,“ podotkla.

Jak se cena nemovitostí vyvíjí v čase?
Důležité je počítat s tím, že se cena majetku vyvíjí. U nemovitostí výrazně roste, zejména v posledních letech. V některých případech může být třeba i několikanásobná oproti ceně z doby uzavření pojistky. „Pokud jste tedy před lety postavili dům za tři miliony, dnes může mít dvojnásobnou i vyšší hodnotu. Když ale stále platíte pojištění na původní hodnotu tři miliony, při zničení nemovitosti můžete od pojišťovny dostat pouhý milion a půl,“ uvedl Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

Proč je nebezpečné podpojištění?
Čím je tento rozdíl ve výši plnění způsoben? Jde právě o zmíněné podpojištění. „Z pohledu pojišťovny byla totiž nemovitost pojištěna pouze na polovinu své dnešní hodnoty. Pojišťovna tak může zkrátit výplatu pojistného plnění poměrně k míře podpojištění,“ konstatoval Thienel. Proto by si měli lidé aktuální cenu nemovitosti hlídat a přizpůsobovat jejímu vývoji i své pojištění.

Povodně, nebo záplavy?
A jak je to s pojištěním před velkou vodou? I zde mohou hrát důležitou roli zdánlivě nenápadná slovíčka skrytá ve smlouvě. Zásadní rozdíl je totiž kupříkladu mezi povodní a záplavou. O povodeň se jedná v případě, že je nemovitost zaplavena vodou vylitou z rozvodněných řek či nádrží nebo protržených břehů či hrází. Pojištění proti povodni by rozhodně měli mít všichni, kdo bydlí blízko takovýchto vodních toků či nádrží. Záplavy naopak mohou hrozit prakticky všude, kde bude hodně pršet, a proto se vyplatí s nimi počítat při pojištění jakékoliv nemovitosti i domácnosti.

Sobotní záplavy v Kladně na Tuchorazu | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Co to jsou výluky?
Při podepisování smlouvy je potřeba důkladně si pročíst i informace „pod čarou“. Mohou se v nich skrývat různé nebezpečné body. Třeba takzvané výluky, tedy výčet situací, kdy pojišťovna škodu nezaplatí. Obvykle se to týká škod způsobených například teroristickým útokem či válkou, nebo častěji kvůli nedbalosti jak vaší, tak i lidí z vaší domácnosti. Třeba když byt vyhoří kvůli tomu, že jej zapálila svíčka zanechaná bez dozoru. Pro některá plnění musíte také splnit příslušné podmínky, jinak peníze nedostanete. Kupříkladu částku za škodu způsobenou bleskem dostanete jen v případě, že máte na domě hromosvod.

Lze proti živelním škodám pojistit také svoje auto?
Riziko živelních škod lze pojistit také u aut, jimž také takováto nebezpečí hrozí. Nemusí jim přitom hned rozmačkat střechu padající strom nebo větev, spoustu škody natropí již obyčejné a mnohem častější krupobití. Tyto škody lze pojistit nejen v rámci havarijního pojištění, ale některé pojišťovny již pojištění živlů nabízejí i v rámci připojištění k povinnému ručení.