Právě Hospodářská komora patří mezi nejhlasitější kritiky navržené legislativy. Novelu stavebního zákona zpracovanou ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) schválila vláda v září a nyní ji mají na stole poslanci. Ti si na seznámení s tímto obsáhlým materiálem – sněmovní spis má délku 874 stran – vyžádali čas do konce ledna.

Co konkrétně podnikatelům a firemním manažerům vadí? Terčem kritiky je ministerstvo zemědělství vedené lidovcem Marianem Jurečkou, které zablokovalo možnost přičlenit řízení o vodohospodářských stavbách, mezi něž patří i „drobnosti" typu vodovodní přípojky či studny, do společného řízení. Ministerstvo by přitom o své kompetence nepřišlo, pouze by s ním komunikoval stavební úřad namísto stavebníka.
Hospodářská komora taktéž usiluje o stanovení závazných časových lhůt pro úředníky. Právě ti svým laxním přístupem často povolovací řízení neúměrně protahují. Tento návrh však narazil na ostrý nesouhlas MMR i dalších ministerstev, která závazné lhůty považují za nepřípustný nátlak na úředníky.

247 dní, než kopnete

Neméně kritický je k návrhu novely Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Zkušenosti členů Svazu potvrzují, že povolovací procesy jsou jednou z kritických bariér investičního prostředí. Podle poslední zprávy Světové banky o podnikatelském prostředí je Česko v rychlosti povolovacích řízení až na 130. místě ze 190 sledovaných zemích," zmínil ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu Bohuslav Čížek. Modelový příklad ve zprávě Světové banky uvádí, že povolení menší budovy pro podnikání zabere 247 dní.

Jenže to platí pouze v případě, že úředníci dodrží všechny lhůty a že do řízení nevstoupí různí „aktivisté" a další odpůrci. V praxi celý povolovací proces zabere jeden a půl až dva roky, v případě dálnic a elektrických vedení se jedná běžně o deset a více let.

Česko se tak dostává do paradoxní situace – peněz na investice je dost, ale přesto se staví málo. Chybějí totiž potřebná razítka. Situace je natolik vážná, že zdlouhavé povolovací procesy ohrožují ekonomický růst země i čerpání peněz z evropských fondů. Stavební podniky nemají zakázky a musejí propouštět.

Předkladatelka návrhu, ministryně Karla Šlechtová, má na věc opačný pohled. „Návrh zákona obsahuje řadu nástrojů, které pomohou zrychlit územní přípravu, umisťování a povolování staveb a také přispějí ke zlepšení investičního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti ČR," uvedla už dříve Šlechtová.

Více na www.dotyk.cz.

David Tramba