„Je to jediné férové řešení. Pokud je to institut zajišťující dlužné výživné z doby nezletilosti, pak je samozřejmé, že by ukončení exekuce okamžikem nabytí zletilosti svědčilo těm, kteří nic neplatí, a naopak by bylo přísné pro ty, kteří zaplatili,“ řekla České televizi soudkyně Kateřina Šimáčková.

Statisícová částka

Otec sourozencům z Písku dlužil peníze zhruba za 15 let. Částka se vyšplhala do statisíců a okresní soud nařídil exekuci. V říjnu 2016 exekutor rozhodl o pozastavení řidičského oprávnění. Muž se ale bránil a okresní soud mu vyhověl. Dospěl k závěru, že pozastavení řidičského oprávnění nemůže trvat poté, co obě děti nabyly zletilosti.

Krajský soud v Českých Budějovicích i Nejvyšší soud rozhodly stejně. To však nyní Ústavní soud zrušil. "Mladým lidem je potřeba vstup do dospělosti spíše usnadňovat než zhoršovat," dodala Šimáčková.

Zástava průkazů i za výživné pro děti do 26 let

V ústavní stížnosti sourozenců se uvádí, že šlo o nesprávnou interpretaci exekučního řádu ve znění platném do loňského roku. Stížnost uváděla, že pro pozastavení řidičského oprávnění je klíčové to, zda vymáhaná pohledávka vznikla v době nezletilosti dětí, a nikoliv to, kolik je jim let v době vymáhání pohledávky.

Nyní mohou exekutoři díky novele pozastavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let.

„Pozastavení řidičského průkazu je účinný nástroj,“ řekl pro Českou televizi Jakub Klein, jeden ze sourozenců, který přišel k Ústavnímu soudu a jeho nález přivítal jako šanci na vymožení dlužného výživného.