První úspěšná aukce energií se uskutečnila před rokem v Říčanech. Přes 500 domácností ušetřilo 16 procent z ceny silové elektřiny a téměř 30 procent z neregulované ceny zemním plynu. Příkladu Říčan u Prahy následovaly další stovky obcí.

Princip je následující: Když se spojí více domácností, dodavatel s nimi může jednat jako s velkým odběratelem a poskytnout slevu. Jednoduché, účinné, výhodné. Přesto v současné době zájem o tyto aukce klesá.

„Souvisí to s tím, že se zvýšila konkurence na trhu, a proto se snížily i marže obchodníků. To znamená, že změna dodavatele už není tak výhodná," vysvětlil tuto skutečnost pro Radiožurnál jednatel společnosti ENA Vladimír Štěpán.

Pozor na rizika

Zvýšená konkurence a nové ceníky dodavatelů jsou při poklesu zájmu o e-aukce jednou stranou mince. Tou druhou jsou rizika. Upozorňuje na ně Energetický regulační úřad. Některé aukční společnosti například nově hrozí sankcemi, pokud účastníci odmítnou uzavřít smlouvu s novým dodavatelem. Podle mluvčího Energetického regulačního úřadu Jiřího Chvojky je největší problém aukcí, že jejich účastníci nevědí, do čeho jdou. Jsou dopředu donuceni k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, která je zavazuje k tomu, že přejdou k někomu, jehož podmínky dopředu neznají. Nemohou si potom vybrat, jestli k němu opravdu přejdou, nebo ne.

Podrobněji se na svém blogu vyjádřil nezávislý konzultant v oblasti energetiky Michal Eisner, který je spoluautorem nezávislé studie vypracované pro Energetický regulační úřad. „E-aukce nejsou špatným nápadem, ale v současné formě mohou být pro odběratele velmi nevýhodné." Své tvrzení dokládá čtyřmi hlavními důvody: Ani pořadatel aukce, ani představitelé měst nezodpovídají za případné problémy. Pořadatel aukce získá marži od dodavatele, ale nenese zodpovědnost. V aukci se poměřují pouze ceny přihlášených subjektů, na trhu mohou být i nižší ceny.

A ten nejdůležitější důvod je podle Eisnera ten, že se nepoměřuje nic kromě ceny. Dodavatel sice může mít nejvýhodnější cenu, ale tu si může kompenzovat případnými sankcemi, zpoplatněným servisem apod. „Můžete sice ušetřit tisíc korun ročně, ale vstoupíte do vztahu, kde je odstoupení od vztahu klasifikované sankcí desetkrát vyšší," píše na svém blogu.

Čtěte vždy pozorně

E-aukce byly zajímavé zejména pro alternativní dodavatele. Ti velcí se do nich příliš nehrnuli. Například RWE je považuje za neefektivní koncept. „Z údajů, které poskytují sami pořadatelé, je vidět, že lidé od začátku elektronickým aukcím příliš nevěřili. Účast v nich byla ve většině obcí mizivá a dále klesá," uvedl k tématu mluvčí RWE Martin Chalupský.

Pořadatelé aukcí jsou stále přesvědčeni, že e-aukce mají budoucnost a že mohou domácnostem přinést zajímavé úspory. Zájemci, kteří se do nich chtějí zapojit, by měli mít na paměti výše uvedená rizika a uvědomit si, že předem podepisují smlouvu o tom, že navážou vztah s vítězem aukce. Proto je dobré si pozorně přečíst, co při zapojení se do aukce podepisují, a zjistit si co nejvíce informací o dodavatelích, kteří se jí zúčastní.