V roce 2018 denně chybělo v práci přes 211 tisíc lidí, tedy o 12,3 tisíce více než předloni. Ve více než 46 tisících případech stály za absencí úrazy. K těm pak nejčastěji docházelo v zemědělství, lesnictví a rybářství. Vyplývá to ze zjištění odborníků a z nejnovějších údajů ČSÚ a Státního úřadu inspekce práce.

Vedle zemědělství, lesnictví a rybářství jsou úrazy časté také u profesí spojených se zásobování vodou, odpady nebo sanacemi. Rizikovou oblastí je dále těžba a dobývání.

„Mezi statisticky nejčastější příčiny úrazů patří nebezpečné postupy na pracovišti, například práce bez řádného ochranného vybavení pro zaměstnance, ať už to jsou obličejové štíty pro dřevorubce nebo dýchací masky pro čištění jímek,“ upozornil analytik bezpečnostních rizik Lubomír Winkler ze společnosti Ardon Safety.

Nejnebezpečnější kombinace? Zemědělský stroj a elektrické vedení

Nebezpečné postupy jsou tradičním nešvarem práce se zemědělskou technikou, zejména v blízkosti elektrického vedení. „Každoročně evidujeme desítky případů s přímým ohrožením života, například když traktorista na poli porazí sloup vysokého napětí,“ uvedl Stanislav Vodrážka, vedoucí oddělení bezpečnosti práce ze společnosti E.on.

Důsledkem jsou vedle vážných úrazů i vysoké majetkové škody, které se při jediné události na zemědělské ploše mohou vyšplhat až na desítky milionů korun. „Značné množství případů, kdy dojde ke kontaktu techniky s elektrickými dráty, registrujeme také při stavbách silnic a dálnic, doplnil Vodrážka.

„Nejvážnější úrazy jsou při zapojování a řešení problémů se zemědělskými stroji, například během vyprošťování zaseknutých předmětů, hned vzápětí následují velká plemenná zvířata,“ uzavřel Petr Kaňka, školitel bezpečnosti práce ze společnosti Bureau Veritas.