Téměř třetina důchodců podle loňského sdělení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobírá důchod nižší, než je celostátní průměr. Mnoha z nich tak příjem vystačí s bídou na nájem a jsou nuceni si přivydělávat. Podobně jako Jan B. z Tábora. „Pracoval jsem celý život v zemědělství a důchod mám nízký. Pomáhám občas na stavbě, nějakou tu korunu si tady navíc vydělám,“ postěžoval si nedávno reportérce Deníku.

Právě pro něj a jemu podobné přinesl nový rok dobrou zprávu. Došlo totiž k úpravě podmínek, za kterých si mohou přivydělat. „Například již nemusí sjednávat pracovní smlouvu na dobu určitou nepřesahující jeden rok,“ říká Kamil Vařeka z ČSSZ.

Nová smlouva není třeba

V praxi to znamená, že starobní důchod, včetně jeho výplaty, je možné bez problémů pobírat, i když důchodce nadále pracuje na klasický pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou. Není tak třeba sepisovat novou pracovní smlouvu nebo práci úplně ukončit.

Nově také senioři mohou požádat o úpravu vyměřovacího základu, ze kterého se důchod vypočítává, pokud souběžně s jeho pobíráním pracují. Pokud si tak například zvolí výplatu důchodu ve výši jedné jeho poloviny, za každých 180 kalendářních dnů, kdy pracují, se jim důchod zvýší o 1,5 procenta základu.

Jak si lze přivydělat k důchodu

Jestliže si ho nechají vyplácet v plné výši, zvyší se za každých 360 dnů výpočtový základ o 0,4 procenta. „K tomuto zvýšení ovšem může dojít až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti nebo tehdy, když senior odpracuje alespoň 360 dnů a poté zaměstnání ukončí,“ říká Vařeka.

Žádost o úpravu důchodu si lze podat na správě sociálního zabezpečení v místě, kde člověk bydlí. Naopak pro lidi, kteří jsou v předčasném důchodu a přesto pracují, nebo kteří žádají kvůli své práci o přerušení důchodu, se nic nemění a podmínky zůstávají stejné, jako byly loni.

PAVEL CECHL, KATEŘINA NIMRICHTROVÁ