Žádné komunikační zařízení nenahradí to, co si zaměstnanci povídají ve společné kanceláři. Je proto dobré komunikaci přes počítač kombinovat s osobními schůzkami nebo poradami. Obě strany se musí naučit, jak řešit problémy, zda přes telefon, e-mail nebo na osobním setkání. Problémem je také to, že se ocitají v nebezpečí firemní data. Firmy proto musí přístup k nim profesionálně zabezpečovat. „Mnoho firem má v tomto směru nedostatky a možná i to brání masivnějšímu rozvoji homeworkingu," říká Ondřej Kubeček ze společnosti System4you.

Domácí práce také klade vyšší nároky na disciplinu. V domácím prostředí je složitější najít sílu k udržení vytyčeného časového plánu, od práce mohou zaměstnance odvádět rodinné problémy a potřeby. Kdo pracuje doma, může mít třeba nutkavou potřebu jít umýt nádobí, aby si odůvodnil pracovní přestávku.

Pro vedoucího týmu znamená domácí práce mnohem vyšší nároky na vedení lidí, a to jak po stránce motivační, komunikační i kontrolní. A konečně domácí práce zvyšuje náklady na komunikační vybavení. „Kdo pracuje doma, musí mít hlavně pracovní mobil a počítač. Zároveň firma potřebuje dostatečně zabezpečit externí přístup k firemním datům," upozorňuje Kubeček.