„Trend je nepříznivý. Máme zde nedostatek především dělnických profesí, řešením může být intenzivnější zaměstnávání cizinců. Práce je, důležité je však pomoci jim i s integrací do společnosti,“ konstatoval náměstek hejtmana Josef Zicha.

V regionu nyní oficiálně pracuje přes devět tisíc cizinců. Nejčastěji jde o dělníky z Ukrajiny a Moldávie. Poptávka po těchto zaměstnancích je velmi vysoká, a to v mnoha profesích. Jejich rychlejším příchodům ale brání složitá legislativa.

Nepříznivé vyhlídky

Situace na trhu práce se bude v příštích letech pravděpodobně zhoršovat. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že v tuzemsku se počet lidí v produktivním věku snižuje. Získat a udržet obyvatelé v kraji je tak důležité pro další fungování a rozvoj regionu. A to jak české, tak i zahraniční občany na dělnických i specializovaných pozicích.

Kromě zjednodušení legislativy spojené s příchody cizinců je nutné pro ně zatraktivnit život v regionu.

„Nechceme, aby si tito lidé něco vydělali a poté sedli na letadlo a vrátili se domů či změnili destinaci. Je nutné jim vytvořit takové podmínky, aby k nám přivedli i své rodiny a Zlínský kraj, doporučili také svým známým jako atraktivní místo pro život. Na těchto cílech musíme pracovat,“ prohlásil krajský radní Petr Gazdík, do jehož kompetencí patří školství.

V Technologickém inovačním centru se proto nyní rozbíhá projekt Smart Akcelerátor II. „V rámci projektu se budeme zabývat zvyšováním kvality, prezentací atributů, díky kterým je kraj příjemným místem pro práci i život a také podpoře integrace kvalifikovaných cizinců,“ uvedla Martina Běťáková, manažerka projektu.