Hlavní město má ze zákona možnost požádat o nákup budovy od státu bez výběrového řízení, cena bude stanovena na základě dohody mezi dvěma znaleckými posudky, které si nechají zvlášť vypracovat České dráhy a město.

Budova přejde do gesce odboru kultury 


„Jestli jednání o koupi půjdou dobře, tak jsme schopni je uzavřít do podzimu, poté by zastupitelstvo hl. města Prahy mělo nabití majetku schválit. Budova tak přejde do gesce odboru kultury a začne podrobná příprava o její náplni, což už bude ve spolupráci s ministerstvem kultury, které má zájem si část té budovy poté od města odkoupit,“ uvedl iniciátor projektu, pražský zastupitel Matěj Stropnický (Zelení).

V budově sídlí NFA


Podle memoranda mezi městem, vlastníky a ministerstvem kultury z roku 2004 má v rozlehlé budově, která byla před čtyřmi lety prohlášena za kulturní památku, vzniknout kulturně vzdělávací centrum. V současnosti město hledá možné nájemce. Vážný zájem už projevil Národní filmový archiv, který chce do průčelí budovy přesunout své sídlo. Na záměr si nechal vypracovat podrobný projekt. Podle něj by měla v podzemí vzniknout i dvě kina.

„Vedle NFA jsme jednali s osmi nebo deseti institucemi, mezi nimi je například Uměleckoprůmyslové muzeum nebo Galerie hl. města Prahy, která má ve své správě sochy z Karlova mostu – ty by mohly tvořit stálou expozici výstavy galerie,“ upřesnil Stropnický.


Souběžně s nákupem budovy město dokončuje územní studii, na jejímž základě odstraní stavební uzávěru, která celé území znehybňuje. Změna územního plánu příští rok umožní výstavbu bytů na více než 10 hektarech plochy.