Výsledky firemního žebříčku Právnická firma roku 2018 byly slavnostně vyhlášeny dnes v prostorách pražského paláce Žofín za účasti zástupců předních advokátních kanceláří a osobností české justice.

Vítěze určila nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí a rovněž pořádající společnost EPRAVO.CZ, která činnost právníků v České republice monitoruje dlouhodobě. Na základě aktuálního ročníku vznikl, tak jako v minulých letech, žebříček advokátních kanceláří působících v České republice.

Ocenění Právnická firma roku získala advokátní kancelář WEIL, GOTSHAL & MANGES, která uspěla také v kategoriích Řešení sporů a arbitráže a Právo hospodářské soutěže.

Cenu pro domácí právnickou firmu obdržela kancelář HAVEL & PARTNERS, úspěšná také v kategoriích Právo obchodních společností a Duševní vlastnictví.

Výsledky Právnické firmy roku 2018


Hlavní cena:

Právnická firma roku pro mezinárodní kancelář: WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář

Právnická firma roku pro domácí kancelář: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Odborné kategorie:

Právo obchodních společností: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Právo hospodářské soutěže: WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář

Developerské a nemovitostní projekty: Dentons Europe CS LLP, organizační složka

Fúze a akvizice: Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

Restrukturalizace a insolvence: ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.

Řešení sporů a arbitráže: WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář

Bankovnictví a finance: PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Kapitálové trhy: Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

Telekomunikace a média: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Duševní vlastnictví: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Právo informačních technologií: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Veřejné zakázky: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Pracovní právo: Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Sportovní právo: KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Trestní právo: Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.

Energetika a energetické projekty: ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Daňové právo: Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.

Zvláštní kategorie:

Regionální právnická firma roku: Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Právnická firma roku – česká firma na mezinárodních trzích: DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

Právnická firma roku Pro Bono/CSR: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář

Právnická firma roku za nejlepší klientské služby: TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.