Sourozenci Baťovi pocházeli z obuvnické rodiny a měli podnikání v krvi. Jejich otec Antonín Baťa starší vedl ve Zlíně obuvnickou dílnu, kterou po sňatku s vdovou po ševci Bartošovi Annou rozšířil i o její dobře zavedenou živnost. Po smrti manželky, s kterou měl dceru Annu a syny Antonína a Tomáše, se v roce 1886 usadil v Uherském Hradišti, kde své podnikání (zahrnující například i obchod s ovocem a další) úspěšně rozšířil. Pronajal si několik domů, kde soustředil dílčí operace – štěpárnu, střihárnu, dílnu tovaryšů a písárnu. Zaměstnával téměř 40 lidí. A synové Antonín a Tomáš získali právě v otcově podniku cenné zkušenosti s vedením a řízením výroby a prodeje, které pak ve své firmě postupně rozvíjeli a zdokonalovali.

Antonín, který se narodil 7. června 1874, měl dohled nad dílnami. Staral se o chod celého provozu, přijímání skladových zásob a expedici výrobků. Údajně si přes své mládí získal pro své schopnosti mezi dělníky vážnost. A spolu s o dva roky mladším Tomášem prosazovali řadu nápadů k zlepšení výroby, o což se prý často přeli s otcem.

Založení firmy

K založení vlastní živnosti využili sourozenci Baťovi dědictví po zemřelé matce, část strojů a nářadí jim věnoval otec, část zařízení a surovin koupili na dluh. Z Uherského Hradiště se vrátili do Zlína, prý prostě proto, že byl jejich rodištěm.

Slavnou firmu založili oba bratři spolu se sestrou Annou, poté, co Antonín obdržel potřebná povolení. Jeho bratr Tomáš byl v té době ještě příliš mladý na to, aby mohl mít vlastní živnost. Již v roce 1895, tedy rok po založení firmy, pro ně pracovalo deset dělníků v dílně a dalších 40 ve svých domácnostech. Ve firmě se svým organizačním i obchodním talentem stále více prosazoval Tomáš, což se v roce 1900 projevilo formální změnou, když společnost přejmenovali z A. Baťa na T. & A. Baťa.

Rodinná firma úspěšně rostla, přispělo k tomu především zavedení výroby levné plátěné obuvi. Kvůli snazší dopravě se přestěhovala k železničnímu nádraží, které spojilo Zlín s okolím v roce 1899. Novou továrnu vybavili stroji na parní pohon, pracovalo v ní již kolem 120 zaměstnanců.

V roce 1903 společnost založila zámečnickou dílnu, která se stala základem pozdější strojírny. Tomáš Baťa vyjel získávat nové poznatky a podněty k využívání strojů do Německa, Anglie a především do USA. Tam se vypravil koncem prosince 1904 spolu se svými třemi zaměstnanci. Poznal pokročilé způsoby organizace práce, které poté uplatnil doma. V roce 1906 sourozenci vybudovali první moderní dvoupatrovou tovární budovu, kde začali rozvíjet nejmodernější metody výroby.

Dva roky poté Antonín Baťa zemřel na souchotiny. Jeho bratr Tomáš, který firmu přebudoval v celosvětově působící koncern, jej přežil o 24 let – zemřel 12. července 1932 na následky zranění po havárii svého letadla.