Vynálezce "mazacího buřta"

V roce 1923 ho ještě rozšířil o továrnu na uherský salám. Maceška proslul svým vynálezem "mazacího buřta" macešky, s jeho jménem je spjat i Maceškův palác, kde kromě občerstvení fungovalo také moderní kino (později Bio Illusion).

Maceška se narodil 24. března 1877 v Načeradci u Vlašimi. Jeho rodiče nebyli příliš zámožní, ačkoli svůj původ odvozovali od šlechtického rodu Macešků z Peclínova. Mladý Emanuel se vyučil řezníkem a v 18 letech se rozhodl zkusit štěstí v Praze. Již v roce 1896 si otevřel malý uzenářský krámek na Pankráci a díky svým vyhlášeným pochoutkám se brzy vypracoval na zámožného podnikatele.

Za druhé světové války nacisté zabavili Maceškovi jeho velkostatek i podniky a v únoru 1945 srovnala vinohradskou výrobnu se zemí spojenecká bomba. Biograf byl znárodněn a v roce 1948 velkopodnikatel přišel i o zbytek svých podniků.