Proč se mají podmínky pro předčasné důchody změnit?
Podíl předčasných důchodů na celkovém počtu starobních důchodů zejména v posledních letech výrazně roste, což stahuje důchodový systém ke stále větším deficitům. Ty se proto rostoucí měrou podílejí na zvyšování schodku státního rozpočtu. Ještě v červnu roku 2013 bylo z tehdejších 2,34 milionu starobních důchodců v předčasném důchodu asi 533 tisíc lidí, letos to ve stejném měsíci bylo téměř 697 tisíc lidí z celkových 2,36 milionu důchodců.

Co se má podle plánu ministerstva práce a sociálních věcí, který odsouhlasila vláda i poslanci, konkrétně změnit?
Zejména půjde o výrazné zkrácení možnosti odejít do předčasného důchodu. Zatímco nyní mohou lidé odejít do předčasného důchodu pět let před dnem dosažení důchodového věku, nově to bude možné pouze s tříletým předstihem.

Lidé v těsně předdůchodovém věku si nyní ve velkém žádají o předčasný důchod. Podmínky pro jeho přiznání by se měly brzy výrazně zpřísnit. Ilustrační foto
Lidé berou úřady útokem, žádají o předčasný důchod. Nechtějí přísnější podmínky

Jak to bude do budoucna s počtem let, které musí žadatelé odpracovat, aby měli na přiznání předčasného důchodu nárok?
Dnes je třeba mít pro odchod do předčasného důchodu odpracováno nejméně 35 let. Nově však na něj budou mít nárok jen ti, kteří budou mít odpracovaných ještě o pět let více, tedy 40 let. Využít jej tak zřejmě budou moci jen pracovníci v náročných profesích, kteří začali pracovat už v období dosažení dospělosti, tedy zhruba od svých 18 let.

Nebude nově také lidi od předčasného důchodu odrazovat větší krácení jejich penze, než tomu bylo dosud?
Ano, důchod se jim bude nastálo krátit výrazně více než dnes. Nyní je za každých 90 započatých kalendářních dnů předčasného důchodu trvale krácena procentní výměra důchodu při odchodu do předčasného důchodu o rok dříve o 0,9 procenta, o dva roky o 1,12 procenta a třetí až pátý rok o 1,5 procenta. Nově se ale právě o 1,5 procenta bude penze krátit všem seniorům pobírajícím předčasný důchod.

Je jisté, že nové podmínky budou platit už od září?
Protože změnu schválily vláda i sněmovna, záleží nyní na senátorech. „Příslušná schůze Senátu má proběhnout v týdnu od 21. srpna. Je tedy reálné, že zákon stihne do konce srpna jak projednat Senát, tak i podepsat prezident republiky, a vejde tedy v platnost podle původního předpokladu,“ řekl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta. V tom případě by se zkrátila možnost odchodu do předčasného důchodu o dva roky a zvýšilo se krácení důchodu. Prodloužení doby pojištění na 40 let by ale mělo začít platit až o rok později.

Proč tedy nyní žadatelé „hrají o čas“?
Důležité je, aby měli nárok na důchod podle právní úpravy platné a účinné k požadovanému dni přiznání důchodu. „Je tedy podstatné, od jakého data požaduje důchod přiznat a jaké právní předpisy budou k tomuto dni účinné,“ vysvětlila mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová. Kdo tedy například bude mít nárok na důchod za čtyři roky, bude na něj mít podle dosavadních pravidel nárok až do začátku platnosti novely. Pokud však její platnost nastane už po prázdninách, bude si muset v případě, že o něj chtěl žádat až v září, muset nejméně rok počkat.

Důchody. Ilustrační snímek
Předčasný důchod se stal hitem. Kdo ho volí? Hlavně lidé z chudých regionů

Jak dlouho vyřízení žádosti o důchod trvá?
Od okamžiku sepsání žádosti na okresní správě sociálního zabezpečení trvá tato lhůta 90 dnů. Nelze však vyloučit, že proces přiznání důchodu může někdy trvat déle. „Lhůta se prodlužuje o doby, ve kterých je třeba provádět došetřování rozhodných skutečností,“ dodala Drmolová.

Zajímají vás novinky o penzích a jejich nastalé reformě? Sledujte webový speciál denik.cz/důchody.