Vyplatí se mi podat si žádost o předčasný důchod, nebo nevyplatí? Tuto otázku si zejména v posledních letech klade řada lidí, kterým zbývá do důchodu už jenom pár let. Mnoha z nich rozhodování loni od října „ulehčila“ vláda. Tehdy totiž výrazně zkrátila možnost odejít do dřívější penze z dosavadních pěti let na pouhé tři roky před dosažením řádného věku.

Česká správa sociálního zabezpečení loni zaznamenala celkem 99 843 podaných žádostí o předčasný starobní důchod. Její úředníci v roce 2023 schválili 115 185 žádostí, dalších 3726 žádostí ale zamítli. Větší počet schválených žádostí, než bylo za celý rok podáno, je způsoben zpožděním při jejich vyřizování. „Žádosti podané v prosinci 2023 mohly být vyřízeny až letos v lednu, naopak v lednu 2023 byly vyřízeny žádosti ještě z roku 2022,“ uvedla mluvčí správy Tereza Koukolová. Před rokem 2022 si o předčasný důchod ročně žádalo obvykle zhruba 30 tisíc lidí.

Loňský deficit překonal dosud nejvyšší schodek z roku 2013 po tehdejší ekonomické krizi:

Důchody. Ilustrační foto.
Výdaje na penze: Důchodový systém skončil loni v nejvyšším schodku 72,8 miliardy

Dlouhodobě přitom počet lidí s předčasným důchodem přibývá. Zatímco v prosinci 2013 pobíralo starobní důchod 2,34 milionu lidí, z čehož jich mělo předčasný důchodem 543 tisíc, loni v prosinci to z celkových 2,37 milionu důchodců bylo již 732 tisíc lidí.

Toto číslo ovšem neznamená, že by aktuálně skutečně byli v předčasném důchodu. „Je to počet důchodců, kteří mají trvale krácený důchod, protože do penze šli předčasně, ale dnes je už naprostá většina z nich v důchodovém věku,“ uvedl ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce a sociálních věcí Tomáš Machanec.

Odejít do důchodu předčasně se navíc seniorům nevyplatí ještě více než dosud. Všem, kteří do něj zamířili ještě před dosažením řádného věku, se totiž po celý zbytek života krátí penze. Zatímco dříve to bylo za každých započatých 90 kalendářních dnů o rok dříve 0,9 procenta, o dva roky dříve o 1,12 procenta a třetí až pátý rok o 1,5 procenta, nyní právě o 1,5 procenta přicházejí všichni lidé pobírající předčasný důchod.

Podmínky pro odchod do předčasného důchodu se od října 2023 výrazně zpřísnily:

Žádost o předčasný důchod. Ilustrační foto
PŘEHLEDNĚ: Předčasný důchod se mění. Kolik let musíte pracovat, o kolik přijdete

Protože se podmínky pro získání předčasného důchodu zpřísňují, očekávají úředníci, že o něj již lidé nebudou mít takový zájem jako dosud. „Předpokládáme, že počet žádostí bude s ohledem na novou legislativu výrazně nižší,“ podotkla Koukolová.

S dalším zpřísněním podmínek navíc musí lidé, kteří o předčasném důchodu uvažují, počítat opět od října. Nově se totiž prodlouží povinná doba pojištění z dosavadních 35 let na 40 let. K ročnímu zpoždění oproti ostatním schváleným opatřením stát přistoupil proto, aby úředníci dostali čas na zapracování této změny do svých databází.

Jaké hlavní změny by měla přinést plánovaná vládní reforma důchodů

  • Pro odchod do penze budou rozhodující údaje statistiků o očekávaném věku dožití. Lidé by měli do důchodu odcházet tak, aby penzi pobírali asi 21,5 roku. Změna se má týkat lidí narozených po roce 1965.
  • Více se zohlední péče o děti. Od loňska mohou ženy dostávat výchovné 500 korun za každé vychované dítě. Do budoucna je nahradí rodinný vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy. K vyššímu důchodu pomůže také lidem pečujícím o osobu blízkou.
  • Představitelé ministerstva práce a sociálních věcí očekávají, že průměrná penze za deset let vzroste o deset tisíc korun. Nyní je 20 700 korun, v roce 2034 by podle jejich odhadu měla dosáhnout 30 700 korun.
  • Postupně až o pět let dříve než ostatní by mohli jít podle návrhu pracovníci z takzvané čtvrté kategorie prací, tedy těch, u nichž není možné vyloučit zdravotní rizika ani při používání dostupných ochranných opatření. Dále by tuto možnost měli dostat i někteří pracovníci z takzvané třetí kategorie v případě prací s velkou fyzickou zátěží, vibracemi nebo v chladu či teple. Týká se to celkem asi 120 tisíc pracovníků.
  • Senioři by měli zůstávat v práci i po dosažení důchodového věku. Stát je chce motivovat tak, že namísto dosavadního trvalého zvyšování důchodů o malé částky by se jim měla o 6,5 procenta snížit sazba pojistného, a to jak zaměstnancům, tak OSVČ. Sazba pojistného placeného zaměstnavatelem zůstane zachována.
  • Návrhy by po již skončeném meziresortním připomínkovém řízení měa projednat vláda. Pokud by vše probíhalo podle plánu úředníků, legislativní proces by měl pokračovat tak, aby opatření vstoupila v platnost od začátku příštího roku.