Do kdy je nutné daň z nemovitosti zaplatit?
Majitelé nemovitostí, kteří ji měli zapsanou v katastru nemovitostí k 1. lednu letošního roku, musí daň zaplatit do 31. května. Ti, kteří dům či pozemek koupili třeba až v únoru, budou daň platit až v roce 2025.

Co se stane, když do tohoto termínu daň nezaplatím?
Pokud se poplatník se zaplacením daně opozdí o pět dní, žádná pokuta nehrozí. Poté je poplatník povinen zaplatit úrok z prodlení až do zaplacení daně. Úrok se počítá z roční repo sazby České národní banky, která v současné době činí 5,25 procenta. Ta je pak zvýšená o 14 procentních bodů.

Lidem se proto poštovní či datové schránky začínají plnit výzvami k zaplacení daně z nemovitosti. Termín úhrady je poslední květnový den. Lidé letos zaplatí víc.
Daň z nemovitosti: Proč je letos částka o tolik vyšší, jak a do kdy ji zaplatit

Jak se daň změnila oproti loňskému roku?
Novela zákona o dani z nemovitých věcí přišla s výrazným navýšením této daně, když sazbu zvýšila přibližně o 80 procent. K dani se pak připočítává i místní koeficient, který si určují obce a města. Velké množství obcí tento koeficient navýšilo, takže řada majitelů nemovitostí zaplatí tří- až čtyřnásobek částky z předchozího roku. Obce ovšem mají možnost i daň z nemovitosti snížit až o polovinu.

Lze daň zaplatit po částkách?
Pokud daň za všechny nemovitosti nepřesáhne částku pět tisíc korun, je splatná do 31. května. Jestliže je ovšem vyšší než pět tisíc korun, je možné ji uhradit na dvě části ve dvou termínech, a to do 31. května a do 30. listopadu.

Jak je možné daň zaplatit?
Zhruba milion poplatníků finanční správa vyrozuměla prostřednictvím datových schránek. Bezmála milionu poplatníků byly údaje k zaplacení daně zaslány e-mailem. Zbylému 1,8 milionu lidem pak přišla složenka, které správa rozesílala nejpozději do 24. května. Kvůli navýšení daně finanční úřad pro jistotu rozeslal složenky i těm lidem, kteří jsou přihlášeni do daňové informační schránky na portálu MOJE daně, kde mají potřebné údaje dostupné. Přibližně padesát tisíc lidí uhradí daň prostřednictvím SIPO. Ostatní ji zpravidla hradí bankovním převodem na účet finančního úřadu nebo složenkou na pobočce České pošty.

Řadě lidí od začátku letošního roku nově vzniká povinnost platit daně za pozemky nebo budovy, za které dosud nic neplatili nebo platili jinou sazbu. Deník připravil přehled nejdůležitějších změn
Daň z nemovitosti v roce 2024: Kdo musí nově platit, kdo má nárok na odpuštění

Co když žádná složenka do schránky nepřišla?
Vlastníci více nemovitostí nedostávají složenky najednou. „Pořadí záleží na tom, v jakých lokalitách nemovitosti máte. Pokud vlastníte nemovitosti spadající pod vícero finančních úřadů, dostanete složenku do schránky mezi posledními. Jestliže nebudete mít ve schránce složenku ani ke konci května, kontaktujte územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu. Tak zjistíte přesnou výši daně, kterou máte zaplatit,“ doporučil partner poradenské společnosti V4 Group Michal Jelínek.

Jak postupovat v případě, že je mi výměr daně nejasný nebo mám k němu výhrady?
V takovém případě je nutné se obrátit na příslušný finanční úřad. „Bude-li zjištěno pochybení nebo nesprávné stanovení výše daně, mělo by dojít prostřednictvím institutu daňového řízení k nápravě,“ uvedl daňový poradce z kanceláře Rödl & Partner a vedoucí Sekce majetkových daní Komory daňových poradců ČR Petr Koubovský. Pokud poplatník s výší daně nesouhlasí, může se proti jejímu vyměření odvolat do 30 dnů ode dne doručení.