Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové uložili pokutu 155 170 Kč společnosti BOBOLIFT s.r.o., která v Krkonoších provozovala lyžařský areál Portášky ve Velké Úpě. V lednu a prosinci roku 2014 při zasněžování sjezdovky odebrala více povrchové vody z řeky Úpy, než měla povoleno vodoprávním úřadem. Dopustila se tak porušení vodního zákona.

„Při kontrole jsme zjistili, že v lednu 2014 provozovatel skiareálu odebral 39 326 kubíků povrchové vody z Úpy, tedy o 30 procent více, než měl pro tento měsíc povoleno. Pochybení se opakovalo i v prosinci téhož roku, kdy z řeky pro potřeby zasněžování lyžařského areálu opět odčerpal o dvacet procent více vody, než stanovovalo povolení," sdělil Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Celkově tak provozovatel lyžařského areálu odčerpal z řeky přes 15,5 tisíce kubíků vody více, než směl.

Výši sankce inspektoři stanovili výpočtem podle zákonné sazby, která určuje pokutu za kubík nadlimitně odebrané vody. „Odběr povrchové vody z řek nad povolenou míru může způsobovat nejen vysychání koryt, ale také úhyn vodních živočichů i rostlin. Nedovolené odběry také zmenšují samočistící schopnosti řek," poukázal na negativní dopady na vodní toky ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss. Proti pokutě se firma BOBOLIFT odvolala, ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo.