Stavba mimoúrovňového křížení v Předmostí se totiž rozběhne na plné obrátky a kvůli náročné stavbě se má v březnu uzavřít Polní ulice.

Ta je frekventovaným průtahem městem od křižovatky na příjezdu od Olomouce k mostu přes Bečvu.

Město nyní intenzivně jedná s policií o nejvhodnějším vedení objízdných tras. Najít ideální řešení je ale jako hledat jehlu v kupce sena.

Stavba mimoúrovňového křížení v Předmostí začala loni v říjnu.

Investice Ředitelství silnic a dálnic za zhruba 358 milionů korun řeší prostor od přivaděče dálnice D1, jeho propojení estakádou nad železniční tratí s Polní ulicí, rozšíření této ulice a budoucí napojení na most Legií.

„Zkapacitnění průtahu silnice I/55 sníží dopravní zátěž podjezdu v Předmostí díky výstavbě nové dvoupruhové estakády. Výrazné zlepšení přinese také rozšíření Polní ulice na čtyřpruh,“ přiblížil už dříve generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa.

Stavba má být dokončena v roce 2021.

Objížďky zatím neupřesněny

Stavební ruch v Předmostí neutichl ani přes zimu a práce naplno vypuknou na jaře.

„Dělníci v současné době pracují na násypu k mostní estakádě a od března chceme pokračovat dále. Polní ulice, která byla silnicí druhé třídy, se nyní převádí na silnici první třídy,“ vylíčil ředitel olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka.

Město nyní intenzivně jedná s dopravní policií o nejvhodnějším vedení objízdných tras. Už na jaře by se měla totiž frekventovaná Polní ulice uzavřít. Původním termínem, kdy mělo dojít k omezení, byl měsíc březen.

„Zatím nemáme v ruce všechna potřebná vyjádření. Až je budeme mít, tak vedení objízdných tras upřesníme, “ konstatoval přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil. (ANO). Radní se podle něj znovu sejdou na jednání s policisty z dopravního inspektorátu tento týden ve čtvrtek.

Uzavírky na facebook!

Možností, kudy vést dopravu po dobu náročné stavby příliš mnoho není. A každá varianta bude mít své zastánce i odpůrce. Jisté je, že se situace dotkne i okolních obcí.

Na řešení dopravy během stavby mimoúrovňového křížení v Předmostí se proto bude ptát na nejbližším jednání zastupitelstva opozice.

„Bude nás to zajímat, protože víme, že situace bude špatná. Už před rokem jsme chtěli zadat digitální dopravní model, který by umožňoval vymyslet optimální objízdné trasy, případně změnit jednosměrnost ulic tak, aby ve městě docházelo k co nejmenším zácpám,“ řekl opoziční zastupitel Jan Horký (SpP).

Podle něj je důležité, aby se Přerované včas dozvěděli o aktuální dopravní situaci a uzavírkách na Facebooku.

„Na nejbližším zastupitelstvu proto navrhneme, aby mělo město oficiální facebookový profil, kde by řidiči tyto informace získali. Jsme jedním z posledních statutárních měst, které ho ještě nemá,“ dodal.

Že by měli občané včas vědět, co je čeká, o tom je přesvědčen i opoziční zastupitel Antonín Prachař (STAN). Ten v minulém volebním období zastupoval město ve věcech dopravních staveb.

„V okamžiku, kdy se kamiony dostanou do Přerova, nastane problém. Jako opoziční zastupitel, který třicet let pracoval v dopravě, jsem přesvědčen o tom, že nebyly prověřeny všechny možné objízdné trasy s co nejmenším negativním dopadem na život v obcích. Je lepší, když budou stát kamiony u hladové zdi u chemičky, než aby se navedly přes vesnice a na ulici Velká Dlážka,“ shrnul.