Komora dostane mimo jiné nový zdvihací most, který se bude pohybovat na pístech. Za rok bude osazen původními kameny, čímž bude zachován původní vzhled stavby. „Modernizace vltavské vodní cesty z Mělníka do Prahy se dostává do své vrcholné fáze, kdy začínáme odstraňovat úzký profil dolního ohlaví na plavební komoře Hořín,“ uvedl šéf ŘVC Lubomír Fojtů.

Jako hlavní limit komory zmínil právě nízkou podjezdnou výšku. Aby se lodě dostaly do Prahy, je třeba často demontovat čnějící nástavby a kormidelny. Větší hotelové lodě raději končí v Mělníku.

„Jsem rád, že se podařilo s architekty a památkáři nalézt přijatelné stavební řešení a po řadě let diskuzí se dnes rozbíhají stavební práce,“ dodal Fojtů. Hotovo by mělo být v březnu 2021. Podjezdná výška na dolním ohlaví plavební komory, která dnes často klesá i pod 4,5 metru, bude novým pohyblivým mostem zvýšena na sedm metrů.

To umožní pohodlné proplutí velkých hotelových lodí, ŘVC přitom do budoucna počítá i s kontejnerovými nákladními plavidly. Ohlaví plavební komory bude zároveň rozšířeno z 11 na 12 metrů, což je druhý parametr evropských vodních cest.

Po celou dobu provádění stavebních prací bude zachováno propojení pro pěší a cyklisty. Od pondělí je v provozu přívoz, který nahrazuje právě rozebíraný most. Plavební provoz velkou plavební komorou pak bude přerušen od 1. července 2019 do března 2020.

Vypsání druhého tendru

Stavbu provádí Metrostav, náklady činí 378 milionů bez DPH. Při zadávání veřejné zakázky nicméně předvedlo ŘVC těžko pochopitelný přehmat. První tendr, kde vítězná cena činila 268 milionů korun, zrušilo, neboť se mu cena zdála příliš vysoká. Vypsalo proto druhý tendr.

Od druhého tendru po úpravách zadávací dokumentace čekalo nižší cenu. Absurdní je, že ve druhé soutěži nejnižší nabídka byla ještě o více než sto milionů korun vyšší než v prvním tendru, ale ŘVC smlouvu bez potíží uzavřelo. Škrtnutím pera tak během několika měsíců prodělalo přes sto milionů.

Projekt přestavby komory na Vraňansko-hořínském plavebním kanálu je součástí velké modernizace vodní cesty severně od Prahy. Rekonstruuje se rovněž zdymadlo Praha-Štvanice, prohlubuje se koryto na ponor 2,2 metru a přestavbou prochází řada mostů. Některé budou nově zdvihací. Celkové náklady se pohybují kolem dvou miliard korun.