S přehledným návodem, jak se zorientovat na finančním trhu, organizovaným v rámci akce Radíme aktivním seniorům, přišel v tomto měsíci Fond pojištění vkladů. Podle výzkumů totiž právě starší generace patří k ohrožené skupině, která vykazuje nižší znalost finanční problematiky. Kvůli tomu se také často stává snadnou obětí přesvědčovacích praktik některých finančních poradců.

Jak se vyhnout léčce

Fond pojištění vkladů je instituce zřízená na základě zákona a působí jako významný stabilizační prvek české finanční scény. Pokud totiž zkrachuje některá z komerčních bank, je to právě on, kdo garantuje vyplacení peněz, náležících majitelům účtů. Je ovšem potřeba zmínit, že pojištění, které garantuje, se vztahuje pouze na produkty neinvestiční, tedy například na většinu peněz uložených na běžných a účtech nebo termínovaných vkladech.

Semináře pro zájemce z řad starší generace proběhly minulý týden v rámci univerzit třetího věku na půdě filozofických fakult v Olomouci a Opavě. Další města budou následovat. Semináře byly organizovány zajímavou formou mezigenerační spolupráce prezentaci vedli studenti pražské Vysoké školy finanční a správní.

Posluchači přijali přednášené informace s uspokojením. Někteří získali zcela nové podněty, pro jiné to bylo doplnění již nabytých vědomostí. A semináře byly užitečné i pro samotné lektory - studenty, jak potvrdila i Lucie Kalmusová, narozená v roce 1991, která přednášela v Olomouci. Je posluchačkou 4. ročníku Vysoké školy finanční a správní: „Možnost přednášet seniorům považuji za skvělou studijní zkušenost. Tento dvougenerační aspekt projektu Radíme aktivním seniorům se mi velice líbí. Když mě organizátoři vyberou, ráda půjdu přednášet i do jiných měst."

Tuto zkušenost potvrdil i Luciin kolega Martin Jonáš, rovněž posluchač 4. ročníku zmíněné školy.

Informace, které by si měli zapamatovat všichni nezávisle na věku, jsou jednoznačné. Vklady jsou pojištěny automaticky od okamžiku, kdy člověk vloží peníze na účet do banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny, tedy instituce, která má licenci u České národní banky. Nezáleží na tom, zda jde o běžný účet, termínovaný vklad, nebo účet zaměřený hlavně na spoření. O pojištění není nutné žádat, je automatické a ze zákona platí pro všechny. Příspěvky do něho platí v předepsaném rozsahu všechny instituce vyjmenované zákonem. V současnosti je jich více než třicet.

Rizika a výnosy

Vklady jsou pojištěny na poměrně vysokou částku sto tisíc eur u jedné banky, což je zhruba 2 700 tisíc korun. Pojistka se vztahuje na vklad včetně úroků, neplatí se tedy žádná spoluúčast. Pokud by občan měl k dispozici více peněz, než činí zmíněná částka, je vhodné rozdělit tyto finance mezi několik bank tak, aby se garance vztahovala na veškerý uložený obnos. Existují však i finance, které pojištěny nejsou, jde o takzvané investiční produkty, jako jsou cenné papíry, tedy akcie, dluhopisy a podílové listy.

Při rozhodování, jak naložit s úsporami, se rozhodujte podle toho, jaký výnos získáte nad původní vloženou částku. Zhodnoťte, kdy budete peníze potřebovat, a podle toho zvolte jejich dostupnost, tedy takzvanou likviditu. Dobré je zvážit i riziko vkladu, tedy jak velké je nebezpečí, že investované peníze člověk nedostane zpět. Zlaté pravidlo zní: čím vyšší výnos, tím vyšší riziko.

Z názorů účastníků seminářů vybíráme:

Ivana Bednaříková, 64 let, z Hranic:

Po absolvování semináře jsem si uvědomila, že banky si s námi často dělají, co chtějí, a k pravdivým informacím se člověk vlastně ani nedostane. Sama mám zkušenosti s nákupem akcií i podílovými fondy, ale přesto jsem se tu dozvěděla spoustu novinek. Zároveň vím, že kamarádky přišly o značné částky, když vložily peníze do nesmyslných produktů. Rady, na co si dát pozor, by měl slyšet každý důchodce. Poradci mohou být totiž i nebezpeční a někdy si nezadají s organizátory nechvalně známých prodejních akcí.

Rudolf Zajíček, 64 let, z Opavy:

Díky přednášce jsem si uvědomil spoustu věcí, které ve vztahu k vlastním financím třeba nedotahuji nebo i dělám špatně. Přednáška mi rozšířila obzor. Přiznám se zároveň, že Fond pojištění vkladů jsem vůbec neznal a velice mě překvapilo, že státní dluhopisy nejsou pojištěny. To mě ani nenapadlo. V tomto věku je už těžší sledovat všechny informace, člověk se v nich dost ztrácí. I proto jsem přišel na seminář a účasti nelituji.

V návaznosti na projekt FPV zřídil dočasnou poradnu, kde odpovídají opět studenti: info@fpv.cz.

VERONIKA NOVÁČKOVÁ