Domníváte se, že současný systém zemědělského pojištění v České republice je vyhovující?
O správnosti používaného systému zemědělského pojištění provozovaného na komerční bázi nemůže být pochyb. Je zde však objektivní potřeba nad stávajícím komerčním pojištěním vybudovat ještě nadstavbu – nazývejme ji pracovně „fond nepojistitelných rizik“, který by kryl i komerčně nepojistitelná rizika. Vznikne tak komplexní systém eliminace rizik v zemědělském podnikání, přičemž je třeba zdůraznit, že stejný či obdobný model funguje v celém vyspělém světě.

V Česku se o vybudování tohoto systému snažíme již téměř deset let. V zemědělské prvovýrobě mohou mít klimatické projevy nepředvídatelné následky, navíc extrémní výkyvy počasí jsou stále častější, proto je vybudování takového systému celospolečenskou záležitostí. Do systému budou zapojeni zemědělci, stát i pojistitelé.

Můžete ve stručnosti charakterizovat cíl systému?
Cílem je, aby zemědělci měli v každé situaci krytá záda. Pojistitelé ponesou přiměřené riziko a ze strany státu je důležité, že tímto způsobem bude vyloučena potřeba řešit každou mimořádnou událost speciální žádostí o státní jednorázovou pomoc ad hoc. Pravidla systému jsou navíc jednoduchá, jednoznačná a platná pro všechny.

Jak je tomu v zahraničí?
Obdobný systém, jaký využíváme, již funguje například prakticky ve všech vyspělých zemích, i když je třeba říci, že systém má rozdílné mechanismy fungování. Například v USA a Kanadě se jedná o pojištění příjmů zemědělce. Poměrně dost zemí Evropské unie má navíc k dispozici i takzvaný fond kalamit.

Význam takového systému se dostává do popředí zejména v souvislosti s měnícím se klimatem. V současnosti se systém řízení rizika a krizí sjednocuje i na celoevropské úrovni. Zde však hrají velkou roli značné klimatické i geografické rozdíly. Krupobití a sucho trápí zejména země jižní Evropy, zatímco Skandinávie se obává spíše vichřice v lesních porostech. My se nacházíme uprostřed Evropy a někdy mívám pocit, že se zde potkávají všechny živly vyskytující se na kontinentu.

Jaká je u nás situace letos?
Myslím, že současný systém poskytování státní podpory prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu je optimální. Pojištění všech plodin a nákazy u hospodářských zvířat je dotováno do 50 procent skutečně vynaložených nákladů na pojištění.

I pro letošní rok je předpoklad poskytnutí dotace ve výši asi padesáti procent; mimochodem, celková částka, kterou stát prostřednictvím fondu na tento samostatný dotační titul zaplatí, dosahuje výše kolem 500 milionů korun. Podpora se však neposkytuje tzv. „velkým“ podnikům, což je ze strany unie bezesporu diskriminační.

Riziku jsou vystaveny také lesní porosty. Jaká je situace zde?
Pojištění lesních porostů stát nedotuje, výjimku tvoří pouze podpora pěstitelů lesních školek, ale zde existuje jiný model poskytování státní podpory. Vzhledem k velkému společenskému významu si však podporu jistě zaslouží i lesy.

Má státní podpora zemědělského pojištění dostatečný efekt pro zemědělce a pro Českou republiku? Pokud ano, jaký?
Nepochybně ano. Podpora pojištění je jedním z nástrojů, které stabilizují podnikání zemědělců. Je třeba si uvědomit, že zemědělské podniky zabezpečují práci lidem, kteří na vesnici žijí a tvoří ji.

Vzhledem k této skutečnosti vyvstává i odpovědnost za udržení kontinuity podnikání, což není jednoduché. Mám radost, že podpora pojištění pomáhá i při rozvoji venkova jako takového. Jedná se o institut, který využívá většina zemí unie a tato podpora se mimo jiné podílí i na vytváření srovnatelných podmínek zemědělců v rámci evropského integračního seskupení.

Je pojištění plodin a zvířat pro zemědělce dobrou investicí a z jakých důvodů?
Dobře zvolené pojištění sjednané u ověřeného a silného pojistitele zabezpečí podnikateli nejen klidný spánek, ale v řadě případů i kontinuitu jeho podnikání.

Zmínil bych zde významnou roli nezávislého pojišťovacího poradce – makléře, který zemědělcům pomáhá jak s výběrem pojistitelů a jednotlivých rizik, tak při likvidaci pojistných událostí.

Renomia Agro nabízí zemědělcům kontrolu stávajícího pojištění zdarma a garantujeme přitom úsporu nákladů při zachování rozsahu pojistného krytí. V současné době nabízí pojištění plodin a zvířat pět pojišťoven – Agra, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Generali a Hasičská vzájemná, je však pravděpodobné, že na trh vstoupí další.

Vizitka
Ing. Jiří Havelka působil dříve téměř dvacet let v České pojiš­ťovně, kde se profesně věnoval  zejména problematice pojiště­ní v zemědělství.
Ředitelem společnosti Renomia Agro se sídlem v Praze je od loňského roku.

Čtěte také: Mladí chtějí podnikat v zemědělství, pomůže dotace