Jan Dvořák, ředitel počítačové školy Gopas a odborník na firemní vzdělávání, doporučuje nepodceňovat přípravu situačních pomůcek a opor. Nejenže přestanete padat do vlastních pastí, ale budete mít i pevnější půdu pod nohama, která přijde vhod každému lektorovi.

Unylý projev bez emocí nebo přehnaná teatrálnost. Dva řečnické póly, které spolehlivě otráví jakoukoli přednášku.

Chcete-li zaujmout posluchače, nestačí vědět, co říkáte, ale důležité je i to, jak vše říkáte. Pokud se rozhodnete předávat zajímavé myšlenky robotickou řečí bez emocí, do deseti minut vás nebude nikdo vnímat. Mluvte nahlas a pracujte s tónem hlasu, mezi zásadními sděleními dělejte krátké pauzy.

Dramatická gesta ne

Strohý mechanický projev nefunguje zrovna tak jako rozmáchlá teatrálnost plná dramatických gest, protože odvádí pozornost. Gestikulace by se měla vejít do prostoru před vámi v šíři ramen a jen přirozeně podporovat vaše sdělení.

Někdy se stává, že ani publikum není na straně řečníka. Jestliže vsadíte během přednášky výhradně na monolog, brzy můžete mluvit k zívajícímu publiku.

Nudnému řečnění bez zpětné vazby ze strany posluchačů se přitom lze snadno vyhnout. Logické a věcné argumenty podpořte emociálními, vyvolejte v publiku smích trefným bonmotem, mějte po ruce nějakou zábavnou historku ze života. Pokud máte odvahu a cítíte, že je to vhodné, klidně si připravte dopředu nějakou malou chybičku, třeba nějaké vtipné přeřeknutí. Nebo převrhněte židli s vysvětlením, že neustála tíhu vašich informací. To vše jsou malé situační pomůcky, které přednášejícího zlidšťují. Budete posluchačům sympatičtější a snadněji si je získáte.

Čas od času se stává, že obecenstvo ztrácí zábrany a vyrušuje. Pokud cítíte, že situace se vymyká kontrole, nikoho neokřikujte. Přerušte přednášku a dlouhým pohledem se zaměřte na člověka, který je přespříliš neposedný. Většinou takové nenápadné upozornění zabere. Pokud ne, zkuste silnější kalibr, vyzvěte nedisciplinovaného posluchače, aby představil svůj názor přede všemi. O něco horší je, pokud je v publiku posluchač, který protestuje proti názorům lektora. Poslechněte si ho, ale nepouštějte se do tvrdé argumentace. Dejte si vzájemně prostor, poté věc ukončete a přejděte k dalšímu bodu.

Zrádná technika

Závěrem je třeba zmínit techniku, jejíž kontrolou by vlastně každá přednáška měla začít. Přístroje totiž někdy člověka zradí dříve, než přednáška začne. Seznamte se proto s projektorem a počítačem, zkontrolujte kabelové spojení i spolupráci mikrofonu s reproduktory. Zákon schválnosti může pochopitelně fungovat i po úspěšné prověrce, ale přece jen snížíte pravděpodobnost chyby. Buďte proto připraveni i na tuto možnost a mějte s sebou přednášku v tištěné podobě.

PETRA KOUTNÁ