Prodejci cigaret vloni nejčastěji porušovali zákony o spotřební dani, o ochraně spotřebitele a o ochraně zdraví před škodlivými látkami. Poslední zmíněný pak zejména v oblasti zákazu prodeje tabáku a alkoholu mladistvým. ČOI v roce 2017 podnikla téměř 3500 kontrol, přičemž ve více než 1500 případech zjistila porušení právních předpisů.

Jaký prohřešků se prodejce nejčastěji dopouštěli? V 17 případech nevyvěsili povinnou ceduli o zákazu prodeje mladším 18 let. A výjimkou nebyly ani situace, kdy nezletilcům kuřivo, alkohol či kuřácké pomůcky prodali. Perličkou pak byl nepovolný prodej hraček, které svým tvarem státem tolerované drogy napodobovaly.

Výrazně nejrozšířenějším nešvarem ovšem bylo skrývání cen nabízených výrobků. Ve 463 případech se kontroloři setkali s tím, že se je prodejce pokoušel ošidit, více než dvěstěkrát pak nedostali doklad s potřebnými náležitostmi, ačkoli se jej přímo vyžádali. Nelíbily se jim dokonce ani ojedinělé situace, kdy si prodejce za cigarety naúčtoval méně, než bylo napsáno na krabičce.

Inspekce vloni nepoctivcům vyměřila pokuty za více než 10 milionů korun. Pět tisíc výrobků pak zakázala prodávat. Dále zatrhla používání 152 neověřených měřidel.

Nejvíce práce měla ČOI na západě Čech, kde podíl provinilců převyšoval dvě třetiny. Naopak na východě Čech jich bylo jen 37 procent. Ve zbývajících krajích počet nepoctivců osciloval mezi těmito dvěma extrémy.