Vláda podle něho počítá s vyhlášením data pro přijetí eura až po schválení reformy veřejných financí. "Bez přijetí reforem je diskuse bezpředmětná," uvedl. Ministerstvo financí považuje za reálné, aby Česká republika přijala evropskou měnu v roce 2012. Vláda dále rozhodla, že se neodvolá ve věci prohrané arbitráže se společností Eastern Sugar, chce ale hledat viníky.

Česko tak zaplatí bezodkladně společnosti Eastern Sugar za prohranou arbitráž 25,4 milionu eur (přes 700 milionů Kč). Firma si stěžovala na diskriminační přidělování kvót regulujících výrobu cukru. Ministři zemědělství a financí dostali úkol, aby připravili podklady pro předání věci orgánům činným v trestním řízení. Podle premiéra by mělo jasně vyjít najevo, kdo může za to, že Česko spor prohrálo a bude muset platit stovky milionů korun.

Arbitráž se týkala nařízení vlády z let 2000 až 2003, upravujících rozdělení cukerních kvót. V rámci schválených změn obchodního zákoníku, které jsou součástí balíčku novel ke kapitálovému trhu, se zpřísní pravidla pro nabídky převzetí společností. Rozhodnutí učinit nabídku bude muset být bez prodlení zveřejněno a předkladatel nabídky bude povinen vypracovat a včas zveřejnit nabídkový dokument, který předem poskytne dozorčímu orgánu. "Cílem změn je implementace evropských směrnic," uvedl Jakub Stadler z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti.

Na podporu bydlení budou mít nárok kromě Čechů i obyvatelé EU, dlouhodobí rezidenti či azylanti. Podle změn v oblasti podpory bydlení, které navrhlo ministerstvo pro místní rozvoj, nebudou obce nově muset mít schválený územní plán, když žádají Státní fond rozvoje bydlení o úvěr. "Vzhledem k tomu, že úvěr může být použit pouze na opravy a modernizaci bytů a peníze se Státnímu fondu rozvoje bydlení do deseti let úročené vrací, je podmínka schválení územního plánu zbytečně přísná," uvedlo MMR.

Ministerstvo návrhem reagovalo na nový stavební zákon a na požadavky EU na volný pohyb osob. Vláda rovněž schválila nařízení, které upravuje podmínky pro získání nové podpory až 45 eur (zhruba 1260 korun) na hektar pro domácí pěstitele energetických plodin. Dotace, kterou plně hradí EU, má přispět ke zvýšení objemu biomasy využívané k výrobě energie.

Vláda nesouhlasila s poslaneckým návrhem novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, která má regulovat chování řetězců vůči dodavatelům. Novela mimo jiné navrhovala zakázat zneužívání ekonomické závislosti. Jde například o požadování úplaty za přijetí zboží do prodeje nebo o požadování dodatečných bezplatných služeb.

Vláda nesouhlasila ani s návrhem skupiny poslanců, kteří chtějí půjčky tuzemským vinařům na výsadbu a obnovu vinic změnit na nevratné dotace. Stejně tak by se měly podle návrhu návratné příjmy Vinařského fondu od státu změnit na dotaci ze státního rozpočtu. Příslušnou novelu zákona o vinohradnictví a vinařství už skupina převážně sociálně demokratických poslanců předložila sněmovně. Vláda také zvažuje, že by mohla dát z rezervních fondů asi deset miliard korun do Státního fondu dopravní infrastruktury. Případnému naplnění této úvahy by musela předcházet změna rozpočtových pravidel.

Fondu dopravy chybí v letošním rozpočtu více než 30 miliard korun, které chce vláda získat prodejem části akcií energetické společnosti ČEZ. V rezervních fondech zůstalo podle náměstka ministra financí Eduarda Janoty ke konci loňského roku 68 miliard korun. Polovinu z nich vláda z fondů vyvede. Ze zbývajících 34 miliard kabinet již 16 miliard uvolnil a ministerstva je mohou využít podle vlastní úvahy.

A ze zbývající sumy by mohlo jít kolem deseti miliard korun na posílení fondu dopravy.